Kortad arbetstid i omsorgen – en överlevnadsfråga

Kortad arbetstid i omsorgen – en överlevnadsfråga

Sannolikheten är stor för att vi har en liknande konflikt att vänta när Kommunal ska förhandla för landets undersköterskor, för kravet på arbetstidsförkortning är starkt även från dem.

Men enligt SD, M, C och KD i Trollhättan har dessa stora fackförbund fel. Sjuksköterskor, undersköterskor och andra inom vården och omsorgen i Trollhättans stad har talat om för dem att arbetstidsförkortning inte är något de prioriterar. Det meddelades via talarstolen i kommunfullmäktige i Trollhättan nyligen, när Socialdemokraternas och Vänsterpartiets motion om att på prov införa kortad arbetstid på en eller flera lämpliga enheter, för att se vilka positiva effekter det kan ge på arbetsmiljön, hälsan och välbefinnandet hos de anställda.

Att något måste göras står helt klart. Mellan första 2023 och 2024 har sjukskrivningarna ökat till att nu ligga på oerhört oroande 11,2 procent. Och det är långtidssjukskrivningarna som ökat, de där sjukskrivningen varar mer än 15 dagar. Stressrelaterade sjukdomar och förslitningsskador står för en stor andel av sjukskrivningstalen.

När vi från S och V pratar med personal i omsorgerna får vi raka besked om att läget är ohållbart. Pressen och stressen har ökat och livspusslet är svårt, eller rentav omöjligt, att få ihop. Allt fler söker sig ifrån vården och omsorgen och allt färre söker sig dit på grund av de tuffa arbetsvillkoren.

Arbetstidsförkortning är inte den enda, avgörande, faktorn för att få till nödvändiga förbättringar för människor ska välja att jobba kvar i och söka sig till vård- och omsorgsyrkena, men det är en viktig pusselbit. Det behövs också förbättrade arbetstider med slopade delade turer och färre helgpass, ökad egenmakt över arbetet, möjlighet till återhämtning och reflektion på arbetstid, förbättrad fysisk arbetsmiljö med bland annat bra tekniska lösningar och – givetvis – en god löneutveckling. Allt detta ställer sig S och V bakom.

Faktum är att vi under vår tid i styret både jobbat med och delvis genomfört delar av detta: De delade turerna minskade kraftigt under förra mandatperioden, vi ålade förvaltningen att systematiskt jobba med ökad tilltro till de anställda att själva lägga upp sin arbetsdag och -tid och frigjorde resurser för administration för att ge mer tid åt dem som allting i grunden handlar om: vårdtagare och brukare. Tack vare starka finanser och kraftigt ökade tillskott av den dåvarande S-ledda regeringen höjde vi lönerna inom Kommunal en bra bit över avtalet och såg till så att alla omsorgsanställda har arbetsskor.

Vi började titta på arbetstidsförkortning, men det kom en pandemi emellan. När den klingat ut kom ett val som ledde till maktskifte, såväl i Trollhättan som nationellt. Nu styr högern med stöd av SD. Från nationellt håll sinar inflödet och för de lokala tycks införandet av privatiseringar i omsorgen överskugga allt.

Vår motion om arbetstidsförkortning sa inget om hur mycket tiden skulle kortas. Inte heller om vilken verksamhet som är lämpligast att genomföra försöket i. Det skulle en utredning kunna visa. Det skulle kunna handla om LSS- eller äldreboende, en eller ett par timmar per vecka, eller någon extra ledig dag per månad. Det skulle också kunna vara sex timmars arbetsdag eller fyradagars-vecka inom hemtjänsten. I vår motion lämnade vi detta öppet och påtalade att detta är en fråga för en utredning och sedermera förhandling med de fackliga parterna.

Men motståndet från SD, M, C och KD var kompakt. Det blir ingen arbetstidsförkortning, ens på försök, så länge dessa partier styr. Och det trots att just arbetstidsförkortning var ett vallöfte tydligt uttalat av Peter Eriksson (M) i partiledardebatten i Folkets hus bara dagar innan valet 2022.

Från S och V står vi fast vid våra löften. Vi förlorade nu men vi lovar att fortsätta kämpa för att göra vården och omsorgen i Trollhättan till den bästa, såväl för anställda som för vårdtagare och brukare.

Mussa Selim (S)
vice ordförande omsorgsnämnden, Trollhättan

Torvald Asplund (V)
gruppledare för Vänsterpartiet i omsorgsnämnden, Trollhättan

Lämna ett svar