(S)eger för omsorgstagarna

(S)eger för omsorgstagarna

Förra hösten drev S och V igenom att frysa taxorna i omsorgen i Trollhättan under 2023, för att skona åtminstone några av de invånare i staden som har det jättetufft ekonomiskt i dessa dyrtider. Högst motvilligt ställde sig högerpartierna, till slut, bakom förslaget.

Den 26 oktober 2023 i år hade omsorgsnämnden i Trollhättan möte. En av frågorna på dagordningen var taxorna i omsorgen under 2024. Eftersom dyrtiderna inte på något sätt är över föreslog vi socialdemokrater, tillsammans med Vänsterpartiet, att taxorna skulle frysas, alltså inte höjas, även under 2024.

Det blev blankt nej från M, SD, KD och C i nämnden.

Dessa partier hävdade att eftersom ersättningar och inkomster – pensioner, sjukpeng, löner etcetera – hade höjts hade omsorgstagarna råd att ta sin del av kostnadsökningarna. Ja, det var precis så de uttryckte det, att stadens omsorgstagare redan hade fått kompensation. Från S och V påpekade vi givetvis att så inte är fallet, men ledamöterna från SD, M, KD och C stod på sig och röstade för att höja taxorna. För enskilda omsorgstagare handlade det om många hundralappar i ökade kostnader varje månad, utöver att allt annat blir dyrare: drivmedel, mat och andra förnödenheter, hyror (till exempel kräver Eidar och Willhem höjningar på över tio procent), elpriser och allt annat som krävs för en fungerande vardag.

Högerpartierna fortsatte att hävda omsorgstagarnas ”goda” ekonomiska förutsättningar för att betala högre omsorgstaxor även när kommunstyrelsen hade sitt sammanträde den 8 november. S och V fortsatte att hävda motsatsen, men röstades ner.

Men ”sent ska syndaren vakna”, sägs det ju; när det var dags för att ta det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige, den 20 november, hade ledamöter från samtliga dessa partier – SD, M, KD och C – bytt åsikt. Kanske blev de plötslig medvetna om de svagastes svåra situation, eller så insåg de att det inte var så politiskt gångbart att hävda omsorgstagares ”stärkta ekonomi”, men plötsligt hade de vänt (kappan efter vinden) och ställde sig bakom S- och V-förslaget om att frysa taxorna.

Oavsett anledning är det glädjande. Att S och V fick gehör för sitt förslag är i sig underordnat; det viktiga är att omsorgstagarna i Trollhättan får ännu ett år med ett litet ekonomiskt andrum genom att slippa få höjda omsorgstaxor även under nästa år.

Socialdemokratisk ideologi baseras på att stötta de svagaste och göra samhället så jämlikt som möjligt. Den ideologin följer vi oavsett om vi är i opposition eller styr. Hade vi styrt nu hade denna fråga varit avgjord till omsorgstagarnas fördel sedan länge. Faktum är att den inte ens hade kommit upp till diskussion.

Mussa Selim (S)
Vice ordförande omsorgsnämnden, Trollhättan

Lämna ett svar