Vår politik

Ett samhälle som bygger på social hållbarhet kräver likvärdiga förutsättningar för utbildning, sysselsättning och en god ekonomisk situation, där människor kan känna sig delaktiga och betydelsefulla för Trollhättans och dess framtid. Alla ska ha möjlighet att bo bra, känna gemenskap och tillit till andra. Trollhättan är – och ska fortsätta att vara – ett samhälle där alla invånare ges förutsättningar för att känna trygghet, en god hälsa och ett gott liv. Ett socialt hållbart samhälle sätter människan i centrum. Det har ett inkluderande förhållningssätt där samhällets institutioner anpassar sig till invånarnas behov och förutsättningar för att motverka marginalisering och diskriminering.

Utbildning med hög kvalitet, jobb, jämlika och jämställda livsvillkor samt trygga och goda uppväxtvillkor är grundläggande utgångspunkter i vår politik. Likaså är en god folkhälsa är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Forskning visar idag på stora skillnader i både hälsa och livslängd mellan olika samhällsklasser. Det är skillnader som måste utjämnas. Att se ekonomiska satsningar och sociala insatser som viktiga och nödvändiga investeringar gör politiken socialt hållbart. Målet för vår politik kan därför aldrig vara något annat än en vision om ett Trollhättan där god hälsa omfattar alla invånare. För att nå dit behöver vi se hela människan och investera i hela dess livsperspektiv

Kultur och fritidsverksamheten bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i.

Skolan och förskolan ska ha en hög kvalitet och vara en trygghet för alla barn och ungdomar i
Trollhättan.

Tillsammans skapar vi framtidens omsorg. För oss socialdemokrater är trygghet för våra äldre ett
fundament.