Trollhättan ska vara barnens stad

Trollhättan ska vara barnens stad

Trollhättan ska vara barnens stad. Alla barn ska ha rätt att få växa upp i trygghet och gemenskap. Alla barn kan inte berätta om solsemestern eller besöket på Liseberg när de kommer tillbaka till skolan. Att staden bidrar till glada sommarminnen för våra barn är helt rätt. Vi politiker måste våga prioritera det förebyggande arbetet och inget är mer förbyggande än att satsa på barn och unga både i skola och på fritid.

Första lördagen i juli var det barnens dag i Trollhättan. Alla var välkomna till lek och skoj på torget. Ett torg som vi valde att bygga om för att bli en inkluderande mötesplats. Även Kungsgatan som görs om är resultatet av politik för att föra Trollhättan in i en ljusare framtid. Snart är det även dags för Fallens dagar, en stadsfestival där alla är välkomna och utan kostnad. Under de senaste åren har Trollhättan fått fler temalekplatser, varav en ligger i stadsparken- folkets park för att skapa fler mötesplatser.

Vi vill att Trollhättan ska vara barnens stad där uppväxtvillkoren ska vara jämlika oavsett stadsdel. Allt fler unga mår psykiskt dåligt, lider av övervikt och allt för många slutar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Vi har en befolkningspyramid som är upp och ner med många äldre och få yngre. Att ge bättre förutsättningar för barn och unga att växa upp med god hälsa och skolgång gynnar oss alla.

Sofia Andersson Dharsani (S)
Tillträdande oppositionsråd

Monica Hanson (S)
Avgående oppositionsråd

Lämna ett svar