8 mars

Läs mer

Sänk förskoleavgiften 200kr/mån

”Vi vet att det finns föräldrar i Trollhättan som idag inte har sina barn på förskolan på grund av ekonomiska skäl, menar debattörer.” Sänk förskoleavgiften – satsa på barnen som är vår framtid | TTELA

Läs mer

1 maj 2023

Gå med oss i 1 maj-tåget! Vi startar på Drottningtorget och avslutar vid Kungsgatan 41 där årets talare Peter Hultqvist håller årets 1majtal. Hjärtligt välkomna!

Läs mer

En offensiv budget
med fokus på jämlikhet

Att värna jämlikheten, välfärden, de mest sköra och fortsatta satsningar för barn och unga – så kan S-V-budgeten för 2023 sammanfattas. – Det väntar en tuff tid för många när allting blir dyrare. Ovanpå det har vi en regering som har ett helt annat fokus än offentlig välfärd och jämlikhet. Då måste vi kommunpolitiker göra…

Läs mer

Monica Hanson nytt
S-oppositionsråd

Det blir Monica Hanson (S) som får leda det socialdemokratiska oppositionsarbetet i Trollhättan, sedan ett enigt medlemsmöte i går kväll (14/11) tog beslut om partiets kommunalrådsplats.
– Jag är tacksam och stolt. Det blir en annorlunda roll att axla i opposition, men jag ser fram emot att fortsätta att driva socialdemokratisk politik med fokus på jämlikhet för invånarnas bästa”, säger hon.

Läs mer

Samlad opposition
för framtida styre

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets välfungerande samarbete i majoritet kommer att fortsätta i en stark opposition, med sikte på att återkomma i styrande position, vare sig det sker inom nuvarande mandatperiod eller efter nästa val.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har antagit en överenskommelse om grunderna för samverkan i opposition, samt fördelning av platser i nämnder, styrelser och utskott. – Det är en överenskommelse som ger båda partierna insyn och påverkansmöjlighet över hela stadens spektra. Det är viktiga faktorer för en kommande tid i styrande roll, säger Elena Miyawaki (V), tillträdande gruppledare…

Läs mer

Pressmeddelande om maxtaxa i förskolan

Läs mer

Handlingsprogram 2022-2026

Läs mer

Budget med fokus på personal, omsorg, jobb och klimat

Höjda löner och bättre arbetsvillkor för personal, minskade grupper i barnomsorgen och avgiftsfri kulturskola, satsningar på landsbygd, sommarjobb till alla elever i åk 2 på gymnasiet samt riktade medel för miljö och klimat, brottsförebyggande arbete och – det är några av punkterna i S-V-MP-majoritetens budgetförslag för Trollhättans stad 2022. Totalt omfattar budgeten satsningar på 137,4…

Läs mer

Trollhättan välkomnar satsningar på välfärden!

Tillföra mer pengar till Sveriges kommuner och regioner så att det kan stärka välfärden. Förstärka vår pågående satsning på kommunernas äldreomsorg. Införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Fortsätta äldreomsorgslyftet, där ny och befintlig personal ges möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Utöka satsningen på språkträning inom äldreomsorgen till fler yrkesgrupper…

Läs mer
facebook Twitter Email