Ordföranden i nämnder & bolag

Presentation av ordförande i Kraftstaden

Jag heter Stenåke Kjell och är en av två i familjen som är politiskt aktiv, men så möttes vi också i SSU under 70-talet. Vi har två döttrar och fyra barnbarn och vi bor alla i Trollhättan.

Halva året bor vi i sommarstugan vid Öresjö, där jag är ordförande i Garnviken Reningsverk Samfällighet. Under den mörka delen av året bor vi i stan i HSB Apollo, där jag också är ordförande.

Innan vi blev med stuga, var det båtliv som gällde.

Varför socialdemokrat?

Den demokratiska socialismen idé om att alla människor har lika värde, oavsett vem man är och vilken bakgrund man har, kändes rätt. Jag kom att engagera mig i ungdomsförbundet vilket snabbt ledde till förtroendeuppdrag och senare som anställning som SSU-ombudsman i Norra Älvsborg samt i Stockholms län.

Att möta ungdomar och senare vuxna i vår studieverksamhet, har stärkt mig i min politiska uppfattning att jag är socialdemokrat i själ och hjärta. Varje människa är unik, och människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könsidentitet och sexuell läggning – ingen är mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han, hon eller hen är.

Mina uppdrag idag:

Efter att ha haft uppdrag som ledamot i personalnämnden och kulturnämnden samt ordförande i mellersta skoldistriktsnämnden/KUB-nämnden är jag sedan 1995 ordförande i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB (tidigare Trollhättans Tomt AB) samt i styrelsen för Trollhättans Exploatering AB var uppgift är att utveckla vår nya stadsdel Vårvik.

Kraftstaden äger och förvaltar idag ca 400 000 kvm lokaler, till övervägande del bestående av lokaler för offentliga verksamheter. Bolaget har en balansomslutning på ca 3 000 000 kronor.

Stora och viktiga beslut under min tid som ordförande har varit köpet av NOHAB:s gamla industriområde och uppbyggnaden av Innovatum-området, där det idag jobbar över 2 000 personer. Ett annat viktigt beslut var att vinna kampen om byggandet av ett samlat campus för Högskolan Väst.

Nu står bolaget inför stora utmaningar på Vårvik. Vi ska rusta upp kulturmiljön och fylla den med verksamheter till nytta för stadsdelen och Staden. På bolaget kommer det troligen att läggas ansvaret för P-garage och P-hus i området.

En annan viktig uppgift är att möta ett växande invånarantal genom att tillgodose Stadens behov av ändamålsenliga lokaler för främst barnomsorg och utbildning. Ett arbete som dock kraftigt försvåras genom etablering av friskolor. Dels omöjliggör det en kvalitativt bra planering men framförallt innebär friskolorna att vår stads dras isär och detta i sig en ökad segregation.

Presentation av ordförande för Älvhögsborg

Mitt namn är Stefan Björkenstam, jag är uppväxt och född i Trollhättan. Bor i Trollhättan tillsammans med min fru, har tre barn och två barnbarn. Under mina yngre dagar bodde jag i Göteborg under en period för att studera Väg- och gatubyggnads utbildning, men flyttade tillbaks till Trollhättan när jag blev klar med utbildningen. Har sen barnsben varit väldigt idrottsintresserad, och började spela fotboll som knattespelare från 1968 fram tills junioren. Idag är jag ordförande för Trollhättans fotbollsklubb och sitter även i FCT Trollhättans styrelse. Utöver det har jag även tränat dam, flick- och pojklaget.

Övrig information:

  • Hus i Lysekil, och gillar att tillbringa fritid där tillsammans med familj. 
  • Har tidigare varit FN soldat i Mellanöstern år 1977

Hur kommer det sig att du valde Socialdemokraterna?

Blev alltmer intresserad av politiken när jag började arbeta fackligt på HSB, 1979 där jag även var anställd. Anledningen till detta var att man såg mycket orättvisor i samhället vilken resulterade i att jag ville göra något än att bara se på där människor blir behandlade olika. Varför de just blev socialdemokraterna var för att jag upplevde att de stod närmast föreningar i kommunen, så som socialt, men även det ekonomiska där de värnar om att hjälpa de svaga i samhället. I och med mitt intresse för idrottslivet, gick det inte heller att blunda för de växande samhällsklyftor som fanns i samhället.

Övrig information:

  • Väldigt social, och har lätt för att anpassa mig i olika sammanhang.
  • Grundprincipen är att alla människor har samma värde, vare sig färg, kön, etnicitet eller nationalitet.
  • Man måste inte ha samma uppfattning om alla frågor, men man ska ha ett bra demokratiskt samtal när beslutet väl tas.

Vad har du för uppdrag idag?

Idag sitter jag med i Kultur- och fritidsnämnden och har varit ledamot där sedan 2004. Deras ansvar gäller främst idrott, kultur- och fritidsverksamheten, besluten som tas inom kultur- och fritidsnämnden värnar om Trollhättebors sysselsättning inom kultur och fritidsverksamhet. Jag var bl.a. med och fattade beslut om N3, och att det skulle byggas som en samlingsplats för de som är instrument- dans eller drama intresserade men även de som vill visa upp sin kreativa sida genom konst. Idag är jag även anställd hos fastighetsanställdas förbund sedan 2017, där jag jobbar som organiseringsombudsman och hjälper gruppmedlemmarna, lokalvårdare, fastighetsvårdare, anställda inom Samhall och på Folkets Hus.

Övriga uppdrag

  • Ordförande i Arena Älvhögsborg
  • Sitter även som HSB representant, i HSB föreningar som ordinarie ledamot.
  • Ordförande för Allaföreningen, Kraftcentrum i Trollhättan

Presentation av ordförande i Kunskapsförbundet Väst

Jag heter Maud Bengtsson, infödd Trollhättebo. Jag trivs här och kommer förmodligen aldrig frivilligt att flytta härifrån. I Trollhättan finns så mycket av det som jag uppskattar: fin natur, bra cykelvägar, trevliga områden och ett jättefint bibliotek m.m.

Hur kommer det sig att du valde Socialdemokraterna?

Jag var inte politiskt aktiv som ung, i den mening att jag inte var medlem i något politiskt parti. Jag sysslade med annat men läste och grubblade mycket.

På gymnasiet läste jag boken En orättvis betraktelse av Göran Palm och blev brutalt uppmärksammad på de oerhörda orättvisor som existerade i världen. När en inser hur den ojämlikheten förstör allt i ett samhälle så kan en väl bara bli vänster? Så tänkte jag i alla fall. Socialdemokraterna har haft och har den politik som ger vanliga människor störst möjlighet till ett anständigt ekonomiskt liv. Det handlar om sjukvård, åldringsvård, utbildning, arbete, pensioner och grundläggande fri- och rättigheter.

För mig ska Socialdemokratin stå för ett samhälle där alla ska känna sig säkra och trygga och att samhället ska hjälpa dig när du mår som sämst. Jag inser att vi har en del att jobba med naturligtvis för att förverkliga det samhället i större grad. Men om vi tittar tillbaka på den samhällsutveckling som har skett tack vare Socialdemokratin, folkhemmet m.m. så inser nog de flesta, vilken växtkraft detta har gett oss vanliga människor över tid.

Vad har du för uppdrag idag?

Jag är ordförande för Kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst.
Från och med den 1 januari 2013 ansvarar Kunskapsförbundet Väst för Birger Sjöberggymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet, Nils Ericsonsgymnasiet samt Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg.
Förbundet ägs av Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun. Förbundet arbetar för att utveckla och stärka de frivilliga skolformerna i både Trollhättan och Vänersborg.

Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.

Det är ett väldigt intressant uppdrag och jag känner mig stolt och glad över att få vara förbundets ordförande under denna mandatperioden. Samarbetet med Vänersborg fungerar väldigt bra.

Kunskapsförbundet Väst finns av en enda anledning:
Att alla elever ska lära och bli så mycket de kan, för att kunna bidra till ett globalt, demokratiskt samhälle och en frisk planet. Det är syftet med Kunskapsförbundet Väst. Så det finns ett väldigt viktigt och fint syfte med vårt förbund.

Presentation av Peter Johnsson, Ordförande i KFN

Jag heter Peter Johnsson och har fått förtroende att under denna mandatperiod ansvara för Kultur och Fritidspolitiska området. För mig ligger det inte långt ifrån mitt tidigare uppdrag som riksdagsledamot med ansvar för idrott, friluftsliv och spelfrågor.

Hur kommer det sig att jag hamnade inom det politiska livet?

Kortfattat kan man säga att banan började inom den fackliga rörelsen. Någonstans skapades mitt intresse för samhällsfrågor i kampen för mina arbetskamraters rättighet att ha en bra arbetsmiljö, som skyddsombud på Volvo Aero nu GKN fick jag insikt att det går att förändra tillvaron till det bättre och en känsla att som en Tingvallagrabb inte bäst i skolan men med en tro på att göra skillnad ledde ända fram till 19 år som ordförande i Socialdemokraterna Trollhättan och 16 år som Riksdagsledamot. Min far sa till mig när jag tvekade på uppdragen som jag fick om jag skulle klara det. Vad har du att förlora, det finns en morgondag och den är inte skriven än. Den är vad du gör den till! Det har varit min ledstjärna och är det även idag! Att få komma tillbaka till kommunpolitiken och förvalta det som mina företrädare har skapat inom kultur och fritid är faktiskt en ynnest.

I dessa Corona-tider är min absoluta övertygelse att kulturen och möjligheten att ströva fritt i naturen, aktivt röra på sig, umgås och ha roligt utomhus är våra verksamheter så som fritidsgårdar, bibliotek, idrott i alla dess former, föreningslivet och kultur det som göra att vårt samhälle håller ihop. Vi kommer att satsa på att fortsätta vara en av de kommuner i Sverige som prioriterar kultur och fritid som en del av välfärdens sammanhållande byggsten.

Presentation av Lena Hult, ordförande i Omsorgsnämnden

Lena Hult heter jag och är till professionen sjuksköterska. Jag flyttade till Trollhättan för ca 1 1/2 år sedan och bor tillsammans med min man i en hyreslägenhet i kvarteret Mars. Anledningen till vår flytt var att vi ville komma närmare släkten och även närmare vår sommarstuga som ligger vid Vänern. Vi har tre döttrar och 4 barnbarn i olika åldrar.

Hur kommer det sig att du valde Socialdemokraterna?

Jag är uppväxt i en bruksort med en fackligt engagerad far.Vi var flera i familjen som spelade i musikkåren på orten som var starkt knuten till pappersbruket.Varje 1:a maj var det lika högtidligt när vi spelade Internationalen och tågade före demonstrationstågen.Jag fick mitt första uppdrag i en socialnämnd i slutet av 1970-talet.Därefter har jag haft ett antal olika uppdrag inom kommun, landsting och nu senast inom regionen.Framförallt har det varit inom området hälso-och sjukvård, tandvård och frågor som rör personer med funktionsvariationer.Solidaritet och jämlikhet har varit mina ledord under åren.

Vad har du för uppdrag idag?

Jag är sedan januari 2019 ordförande i Omsorgsnämnden i Trollhättan. I nämnden ansvarar vi för kommunens äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsvariationer och socialpsykiatri. En stor utmaning för oss i nämnden är att alla omsorgstagare skall känna delaktighet, trygghet i vardagen och få en boendemiljö där de trivs. Viktigt är även tillgänglighet i vid mening där det också finns möjlighet till sysselsättning, kultur-och fritidsaktiviteter mm.

En annan viktig fråga är framtid kompetensförsörjning. Välfärdsteknik och allt mer avancerad vård och omsorg ställer nya krav på personalen. Nya yrkesgrupper kommer att behöva anställas. Viktigt att vi kan erbjuda en bra arbetsmiljö men även kompetensutveckling för personal inom omsorgsverksamheten.

Presentation av Tony Georgiou, ordförande i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

Namn: Tony Georgiou  Ålder: 40 år  Civilstånd: Gift med Ida sedan 20 år tillbaka. Vi har fem barn och ett barnbarn.  Bor: Villa i Torsred som vi renoverat sedan 2009.  Födelseort: Lilla Edet  Politiska uppdrag: Ordförande i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag samt ledamot av Kommunfullmäktige. Har mitt partimedlemskap i Västra Socialdemokratiska föreningen och ett extra medlemskap i Lextorp-Velanda Socialdemokratiska förening samt Unga Sossar Trollhättan.

Varför Socialdemokrat?

Mitt politiska engagemang började redan när jag jobbade på SAAB år 2001. Efter att blivit medlem i facket och gick diverse medlemsutbildningar blev jag sugen på mer. Därav ett medlemskap i partiet och på den vägen är det då jag till fullo står bakom de värderingar och den politik socialdemokrater står för.

Efter valet 2002 fick jag ett förtroendeuppdrag som ledamot av Tekniska nämnden där jag lärde mig mycket om hur den kommunala politiken fungerar och engagerade mig mer inom partiet. Inom partiet fick jag möjlighet att utvecklats genom att jobba som demokratiambassadör och valarbetare under valet 2006. Detta ledde i sin tur till styrelseuppdrag och rollen som Internationell ledare. Vi fick igång ett demokratiprojekt i Bosnien under denna period som finansierades av Olof Palmes internationella center vilket var väldigt lärorikt. Men det som framförallt utvecklat mig som socialdemokrat är skolning via partikamrater, vid sidan av alla interna utbildningar.

Sedan 2002 har jag haft fått förtroendet att inneha spännande politiska uppdrag såsom ledamot i kommunfullmäktige, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, Svinesundskommittén, Coompanion, Krisledningsnämnden och nu AB Eidar.

Jag är utbildad civilekonom med inriktning företagsekonomi. Till vardags jobbar jag som controller på Trollhättan Energi och före det var det Göteborg Energi i 10 år. Att byta jobb till Trollhättan var en möjlighet som jag är glad att jag tog då jag äntligen fick jobba med frågor inom min egen stad, en möjlighet där jag får vara med om att utveckla min egen stad. På arbetstid – härligt!

Uppdrag idag:

Jag blev ledamot i Eidars styrelse 2015 och är sedan 2019 dess ordförande. Detta uppdrag är hittills det mest spännande med det ansvar som det innebär. Som tur är har jag en kompetent styrelse med mig och tillsammans driver vi styrelsens arbete framåt.

Eidar står som alltid inför stora utmaningar då bostadskön fortfarande är lång, renoveringsbehovet är fortfarande stort och nybyggnation är fortfarande dyrt. Till detta har Staden önskemål om kommunala fastigheter (förskolor, LSS-boenden, äldreboenden) och studentgarantin ska uppfyllas. Vilket Eidar löser år efter år. Framför oss har vi nybyggnation av studentlägenheter på Innovatum och lägenheter på nya stadsdelen Vårvik samt lägenheter i Sjuntorp. Utöver detta löper vårt omfattande renoveringsprogram på i Stensmedjan och på Guldvingen.

Presentation av Carina Lorentzon, ordförande i Trollhättan Energi AB

Namn: Carina Lorentzon Ålder: 64 år Civilstånd: Gift med Jan sedan 44 år tillbaka. Vi har tre barn och sju barnbarn + två bonusbarnbarn. Bor: I eget hus i Upphärad som vi byggde 1980. Födelseort: Trollhättan Politiska uppdrag: Ordförande i Trollhättan Energi AB och andre vice ordförande i Kommunfullmäktige. Har mitt partimedlemskap i Upphärads Socialdemokratiska förening och ett extra medlemskap i Unga Seniorer Trollhättan.

Varför Socialdemokrat?

Mitt politiska engagemang började redan när jag jobbade på SAAB. Jag gick en utbildning som valarbetare inför valet 1976. Sen har det rullat på.

Min ”skolning” som Socialdemokrat fick jag av mina svärföräldrar och min man. Eller det går att säga hela umgängeskretsen, alla var ”sossar”. Men vad var det som tilltalade mig i Socialdemokraternas ideologi? Självklart allas lika värde och att alla ska ha samma möjligheter till en bra framtid, oavsett bakgrund. Och en stor bidragande orsak var också gemenskapen man kände, både på SAAB och i sosseföreningen hemma.

Jag har under årens lopp fått förtroendet och haft olika politiska uppdrag. Jag har började med sociala frågor, därefter blev det utbildning/barnomsorg och en mandatperiod var jag med i Kommunrevisionen. I valnämnden gjorde jag också ganska många år som ordförande. Mellan åren 2003-2018 var jag ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, ett helt underbart uppdrag men ibland måste man ändra inriktning.

Jag har jobbat på Socialdemokraternas expedition som ombudsman under drygt 20 år men förra året beslutade jag att gå i pension. När jag väl bestämt mig, blev det inte så jobbigt som jag trodde det skulle bli. Det är tufft men otroligt givande att vara ombudsman för Socialdemokraterna.

Uppdrag idag:

Jag blev ordförande för TEAB i maj 2019 och det är ett spännande uppdrag. Vi ser till att vardagslivet för Trollhätteborna blir så enkelt som möjligt. De ska kunna få vatten, el, sophämtning, värme, biogas och fiber, enkelt och billigt. Vi står inför stora utmaningar i bolaget och fullmäktige har nyligen beslutat om att bygga ett nytt Vattenverk med ny råvattenledning från Vänern. Vi ska också uppgradera vårt Reningsverk i Arvidstorp så vi klarar framtida miljökrav.

Presentation av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Vi presenterar månadens ordförande i våra nämnder/bolag inom Trollhättans Stad. Denna månaden är det dags för en presentation av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Sundström.

Presentation av Ordförande i Arbetsmarknads och socialnämnden

En gång i månaden kommer vi att presentera våra ordföranden i Trollhättans Stads nämnder och bolag. Först ut är vår ordförande i ASN, Nina Ljungqvist.

facebook Twitter Email