Styrelsens ledamöter

 

Läs mer

Politisk samtal i Marie Alberts Park

Läs mer

Mats Wiking- riksdagskandidat med barnen i fokus

På plats nummer tre på riksdagslistan finns Mats Wiking, familjerådgivaren som sätter barnen främst. För Mats, som vigt sitt liv åt att arbeta med människor, är svaret på vilka frågor som ligger närmast hjärtat självklart: Att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt och en god skolutbildning!

Mats engagerade sig i Socialdemokraterna i början av 1980-talet när han bodde i Stockholm. När han några år senare flyttade till Trollhättan växlade engagemanget upp och han fick förtroendet att arbeta med skolfrågor. 1992 valdes han till ordförande i Utbildningsnämnden och sedan dess har han varit utbildningsfrågorna trogen. Som en av Trollhättans mest erfarna politiker…

Läs mer

Medlemsmöten

Samtliga medlemsmöten kl 18.30 i Folkets Hus sal Clio.

Kommande medlemsmöten 2018   1 oktober Medlemsmöte Kommunal Mål och Resursplan 2019   19 november Medlemsmöte Förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser AK verksamhetsplan och budget 2019 Motioner till partidistriktet

Läs mer

Fler kostnadsfria aktiviteter på loven

Den S-ledda regeringen utökar statsbidraget för kostnads- och avgiftsfria aktiviteter riktat till åldersgruppen barn och unga. Trollhättan får en stor höjning, som möjliggör att fler barn kan få en meningsfull fritid, även på loven.

Den S-ledda regeringen och Vänsterpartiet beslutade i höstens budget att höja statsbidraget för kostnadsfria lovaktiviteter, samt att stöd ska ges för avgiftsfri simskola. Från 2016 har det varit möjligt för kommunerna att söka stöd för aktiviteter på sommarlovet, men från i år omfattas samtliga lov. För Trollhättans del finns nästan 7 miljoner kronor avsatta för…

Läs mer

Fler utbildningsplatser för vuxna

För att fler ska komma i arbete krävs att de har kompetens för de jobb som finns. Den Socialdemokratiskt ledda majoriteten i Trollhättan skjuter nu till ytterligare medel för att fler vuxna ska få möjlighet att studera.

Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens. Nyckeln till framtidens jobb stavas utbildning, men utbildning ger också möjlighet för människor att forma sina egna liv. Verkligheten förändras i allt snabbare takt och vi ser att flera branscher saknar brist på utbildad arbetskraft. För att kunna möta omvärldens utmaningar och en arbetsmarknad…

Läs mer
facebook Twitter Email