Kom och träffa oss 1 december

I samband med Skyltsöndagen i Trollhättan Centrum står vi utanför vår expedition på Kungsgatan 41 med information om sjukvårdsfrågor. Vi bjuder på glögg, pepparkakor och hembakade lussekatter. Hjärtligt välkomna!

Läs mer

Välkommen till årets julfest!

Är du medlem i Socialdemokraterna Trollhättan? Då är du välkommen till årets Julfest som arrangeras av Centrala/Hjortmossens socialdemokratiska förening och Unga Sossar. OBSERVERA att det är bindande anmälan! Hjärtligt välkommen till oss den 6 december kl. 18.00.

Läs mer

Budget för 2020 i Kommunfullmäktige 2019-11-04

Måndagen den 4 november var det dags att besluta om majoritetens förslag om en skattehöjning på 80 öre nästa år för att vi vill satsa på välfärden, personalen och klimat- och miljöarbetet. Efter flera timmars diskussion gick majoritetens förslag igenom. Flera av våra representanter var uppe i talarstolen.

Läs mer

Pressmeddelande angående budget för 2020

Majoriteten i Trollhättan går ut med nedanstående pressmeddelande angående budget för 2020.

Läs mer

Socialminister (S) Lena Hallengren besökte Trollhättan 2019-10-22

Socialminister Lena Hallengren var på besök i Trollhättan den 22 oktober. Hon besökte dagverksamheten på Tallbacken och medverkade på medlemsmötet för Unga seniorer på vår expedition.

Läs mer

Fria resor dygnet runt för 65+

Under Finansminister Magdalena Anderssons besök i Trollhättan presenterade Kommunalrådet Monica Hanson ett vallöfte från Socialdemokraterna i Trollhättan

Gratis kollektivtrafik dygnet runt i Trollhättans kommun för alla äldre 65+ Under Finansminister Magdalena Anderssons besök i Trollhättan presenterade Kommunalrådet Monica Hanson ett vallöfte från Socialdemokraterna i Trollhättan om att utöka de fria restiderna för äldre 65+ inom kollektivtrafiken i Trollhättan att omfatta hela dygnet. Förändringen kommer att gälla från 2019. 

Läs mer

Lekäventyr för alla!

Kultur och fritidsverksamheten bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i och verksamheterna är en viktig del av den gemensamma välfärden. Därför ska utbudet vara så brett som möjligt.

Kultur och fritidsverksamheten bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i och verksamheterna är en viktig del av den gemensamma välfärden. Därför ska utbudet vara så brett som möjligt. Kultur- och fritidspolitiken ska kännetecknas av medskapande och delaktighet och vi prioriterar barn och ungdomar oavsett samhällsklass. Alla våra verksamheter ska präglas av att…

Läs mer

Boende för alla!

En bra bostad är en mänsklig rättighet, alla ska en möjlighet att välja det boende som passar den egna situationen.

Det är viktigt att det erbjuds olika sorters boendeformer och att dessa blandas när det byggs nya områden eller förtätas i kommunen. Hållbara och klimatsmarta val med ökat inslag av träbyggnation är en utgångspunkt vid byggande av nya bostäder. Att ta fram attraktiva, trivsamma och trygga bostadsmiljöer som har en hög kvalitet i arkitekturen är…

Läs mer

Förskola åt alla

Trollhättan ska ha en förskola som motsvarar barnens behov av trygghet och utveckling. Föräldrarnas deltagande och personalens pedagogiska kompetens är viktiga byggstenar för att ge barnen den omsorgen.

Vi ska fortsätta att erbjuda barnomsorg hela dygnet och så långt som möjligt erbjuda barnomsorg i närmiljön. Vi ska utveckla den pedagogiska kvalitén inom förskolan och anpassa barngrupperna efter barnens behov. Förskolan ska också tydligare sträva efter att vara första länken i det ”livslånga lärandet”, där utvecklingen av olika lärmiljöer inom matematik, språk, kultur och…

Läs mer

Vi håller vad vi lovar!

Vi har under dessa fyra år kunna ha en politik som stärkt Trollhättan. Fler bostäder, temalekplatser, rätt till heltid för alla kommunanställda och mycket mer.

  Klicka på länken nedan för att ta del av vår genomförda och kommande politik i Trollhättan Vi håller vad vi lovar

Läs mer
facebook Twitter Email