Presentation av Kommunstyrelsens Ordförande

Vem är du? Mitt namn är Paul Åkerlund jag är född i Trollhättan år 1960, och även uppvuxen i staden. Större delar av mitt arbetsliv har jag tillbringat på Saab, hela 34 år, varav jag även jobbade fackligt under nästan alla mina år där. Under 19 år som ordförande för IF Metalls Verkstadsklubb på Saab. …

Läs mer

Presentation av ordförande i Utbildningsnämnden

Vem är du? Jag heter Sofia Andersson Dharsani, är 25 år och är Utbildningsnämndens ordförande. Jag är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och historia. De senaste åren under min tid som lärarstudent har jag arbetat helger och somrar på Liseberg, så har du åkt Lisebergsbanan senaste åren är det stor sannolikhet att jag har kört dig…

Läs mer

En budget för ett tryggare samhälle!

Corona pandemin har påverkat många människors hälsa och ekonomi, men har också slagit hårt mot staden. Därför har Trollhättans kommun lagt fram en budget med fokus att kraftfullt kunna skydda människoliv, jobb och välfärd. Med nya reformer bygger vi upp ett starkare samhälle med ökade arbetsmöjligheter, tryggare villkor och säkrare arbetsmiljö inom äldreomsorg, vård och…

Läs mer

Satsningar vi gjort på landsbygden!

– Broskogen lekplats Sjuntorp 2017– Nya cykelvägsbroar i Sjuntorp 2018–2019– Lekplatsen Lyckevägen, Åsaka 2019– Planerad cykelväg i Upphärad 2022– Ny förskola i Upphärad– Stommen förskola i Sjuntorp– Nytt tak på Folkets Hus i Sjuntorp– Eidar satsar på nya hyresbostäder i Sjuntorp– Nya bänkar i småtätorterna– Julgranar i småtätorterna– Återvinningsstation: Upphärad och Norra Björke

Läs mer

Presentation av ordförande i Kraftstaden

Jag heter Stenåke Kjell och är en av två i familjen som är politiskt aktiv, men så möttes vi också i SSU under 70-talet. Vi har två döttrar och fyra barnbarn och vi bor alla i Trollhättan. Halva året bor vi i sommarstugan vid Öresjö, där jag är ordförande i Garnviken Reningsverk Samfällighet. Under den…

Läs mer

Pressmeddelande från majoriteten i Utbildningsnämnden

Trollhättan har en skolsegregation som i grunden orsakas av bostadssegregation, pedagogisk segregation och det fria skolvalet, vilket leder till ojämlika förutsättningar att nå behörighet till gymnasiet som elev i skolan. Tisdagen den 27 oktober kl.15 startar utbildningsnämndens sammanträde där förslag om en mer likvärdig skola kommer att avgöras. – För att skapa ett mer jämlikt…

Läs mer

Kraftfull satsning på välfärden

Regeringen har lagt fram en historisk kraftfull budget och satsar över 100 miljarder kronor på välfärden. Majoriteten i Trollhättan kan därför satsa 87 miljoner kronor på välfärden inför 2021. Fokus är äldreomsorgen, skolan och förebyggande arbete för de familjer och individer som har störst behov. För ett bättre och mer jämlikt Trollhättan. Nu genomförs den…

Läs mer

Presentation av ordförande för Älvhögsborg

Mitt namn är Stefan Björkenstam, jag är uppväxt och född i Trollhättan. Bor i Trollhättan tillsammans med min fru, har tre barn och två barnbarn. Under mina yngre dagar bodde jag i Göteborg under en period för att studera Väg- och gatubyggnads utbildning, men flyttade tillbaks till Trollhättan när jag blev klar med utbildningen. Har…

Läs mer

Medlemsmöte 5 oktober kl. 18

Läs mer

Presentation av ordförande i Kunskapsförbundet Väst

Jag heter Maud Bengtsson, infödd Trollhättebo. Jag trivs här och kommer förmodligen aldrig frivilligt att flytta härifrån. I Trollhättan finns så mycket av det som jag uppskattar: fin natur, bra cykelvägar, trevliga områden och ett jättefint bibliotek m.m. Jag var inte politiskt aktiv som ung, i den mening att jag inte var medlem i något…

Läs mer
facebook Twitter Email