Tryggare sjukförsäkring

Välfärden och våra gemensamma trygghetssystem ska finnas där för dig när du behöver det. Nu tar vi nya viktiga steg för att du som blir sjuk och inte kan arbeta ska kunna lita på sjukförsäkringen: Taket i sjukpenningen ska höjas. Regelverket vid prövningen dag 365 i en sjukskrivning ändras, så att den som har behov…

Läs mer

Socialdemokraterna i Trollhättan söker politisk sekreterare

Som politisk sekreterare stödjer du de förtroendevalda inom sakpolitiska områden. I uppdraget ingår att både arbeta strategiskt och långsiktigt men även hantera dagsaktuella politiska ärenden. Du är en viktig resurs att utveckla den socialdemokratiska politiken i Trollhättan. Du kommer även att samarbeta med våra politiska samarbetspartier. Vi söker dig som är självständig och nyfiken samt…

Läs mer

Kompensation till gravida medarbetare i Trollhättans stad med anledning av Covid-19

Sedan mars 2021 gör Socialstyrelsen bedömningen att graviditet utgör en riskfaktor då det finns en risk att föda för tidigt om man drabbas av covid-19 under graviditeten. Gravida räknas som riskgrupp från och med graviditetsvecka 20. Medarbetaren kan då ansöka om ersättning i form av graviditetspenning från Försäkringskassan. Graviditetspenning ersätter ca 80 procent av lönen….

Läs mer

Företagsklimat i nationell toppklass

Trollhättan placerar sig på första plats i företagsklimatrankingen ”Insikt”, för kommuner med över 40 000 invånare och plats 10 i hela Sverige. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag och som görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Enligt tidigare mätningar har Trollhättan varit bland topp 10 i kommuner med 40…

Läs mer

Presentation av Kommunalråd Monica Hanson

Jag heter Monica Hanson och har det fina förtroendet att vara förste vice ordförande i Trollhättans Kommunstyrelse. I min roll som Kommunalråd är det viktigt att varje dag ha fokus på Trollhättans utveckling och Trollhättebornas bästa.  För mig är närheten till medborgarna viktig. Något som jag verkligen saknar i dessa pandemitider. Att vara kommunpolitiker och…

Läs mer

2 MILJONER KR I TILLÄGGSANSLAG FÖR INTRODUKTIONSJOBB OCH EXTRATJÄNSTER!

Ungdomsarbetslösheten och antalet långtidsarbetslösa antas öka under 2021. Genom introduktionsjobb och extratjänster ökar vi möjligheterna för unga, nyanlända och långtidsarbetslösa att stärka sin ställning och komma ut på arbetsmarknaden. Extratjänster och introduktionsjobb, totalt 60 platser i Trollhättan under 2021, kan skapa arbetstillfällen för dessa grupper, inte minst för utrikes födda kvinnor, och öka chansen till…

Läs mer

Presentation av ordförande i Överförmyndarnämnden

Vem är jag? Jag heter Eva Wallin, född, uppvuxen och boende i centrala Trollhättan. Mitt arbetsliv har sedan 1977 varit inom LSS funktionshinder där jag arbetade på boende, daglig verksamhet, elevhemsboende och sedan 20 år är mitt arbete Enhetschef på Omsorgsförvaltningen, Trollhättans Stad. Under 80- och 90-talet var jag förtroendevald inom dåvarande Kommunalarbetarförbundet vilket kom…

Läs mer

Nu rustar vi upp Sjölanda badplats

Trollhättan växer som kommun och bland annat runt Sjölanda planeras för ny bostadsbebyggelse. Sjölandasjön med dess badplats har ett unikt läges avseende rekreation och friluftsliv. För att kunna möta ett ökat nyttjande av badplatsen kommer badstranden med bryggor, kringytor med bänkar och bord och lekytor rustas upp. Dessutom kommer toaletterna moderniseras samt tillföras en HWC….

Läs mer

Trollhättan går mot strömmen

TTELA skriver om ASN Trollhättans arbete: https://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/trollh%C3%A4ttan-mot-str%C3%B6mmen-trots-corona-och-jobbkris-1.40604192?fbclid=IwAR0QIykGpckFf_Y1YOY2qqgyZ3CKssx0ayt-0EKhDw1Ppb6_9HQO2nH-7vw Uttalande från ordförande Nina Ljungqvist (S): ”Under våren 2018 gav vi förvaltningen i uppdrag att ta fram en Trollhättemodell för fler människor i egen försörjning. En omorganisation gjordes där Arbetsmarknadstöd och Försörjningsstödet slogs ihop med en chef. Alla behövs i jobb och Jobbcentrum startades upp. Nu ser vi…

Läs mer

Presentation av ordförande i Valnämnden

Vem är du? Jag heter Jane Larzon och är 45 år. Jag bor med sambo och våra två söner i Sjuntorp. Jag arbetar idag som anställd på Handels avdelning i Trollhättan och arbetar mycket med facklig organisering och utbildning av medlemmar och förtroendevalda. Tidigare arbetat ca 20 år med folkbildning på ABF FyrBoDal och har…

Läs mer
facebook Twitter Email