Kommunalt handlingsprogram

Socialdemokraterna i Trollhättan har antagit ett kommunalt handlingsprogram över våra visioner för framtidens Trollhättan.

Läs hela programmet

”Vi vill att Sverige ska vara tryggt i en ny tid. Sverige ska vara ett ledande välfärdsland i världen.

Därför vill vi fortsätta med stora satsningar på mer personal i välfärden och polisen, på barnfamiljer och pensionärer. För oss går det före sänkta skatter. Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös.

Nu är svensk ekonomi stark, vi har fått fart på jobben och har en ny migrationspolitik. Men vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Nu måste nyanlända in i arbete. Vårt mål är ett Sverige där alla jobbar och bidrar, oavsett vem man är. Och man ska kunna leva på sin lön.

Hela Sverige behöver kraftsamla kring dagens stora samhällsproblem med en välfärd som inte levererar och en växande otrygghet. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjlig. Vi ska framåt tillsammans.

”Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.”

facebook Twitter Email