S-föreningar och anslutna organisationer

För att komma i kontakt med föreningarna, vänd dig till sap.thn@telia.com eller 0520-81060.

Kommundelsföreningar Centrala/Hjortmossen Karlstorp/Kronogården Lextorp/Velanda Sjuntorp Sylte/Skoftebyn Upphärad Västra Östra Arbetsplats och övriga föreningar Byggfackens S-förening Kommun – Landsting S-förening IF Metalls S-förening GKN Aerospace S-förening Trollhättans Unga seniorer Unga sossar   SSU Trollhättan Trollhättans S-kvinnor Broderskapsgruppen  

Läs mer

Bijan Zainali – med fokus på jämlik hälsa

Valet till regionfullmäktige kallas ibland det bortglömda valet. Detta trots att regionen ansvarar för bland annat sjukvård och tandvård. Vi är därför mycket glada och stolta över att vi på vår regionlistas förstaplats finner trollhättebon Bijan Zainali, som slår vakt om en jämlik hälsa - för alla.

Bijan arbetar idag som kanslichef för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och har stor kunskap i frågor som rör regionen och dess styrning. Bland förtroendeuppdragen finns engagemang i Film I Väst, Innovatums stiftelse och Trollhättan Energi. Tidigare var Bijan kvalitetschef i Trollhättans Stad och de samlade erfarenheterna har bidragit till att han under mandatperioden fått förtroendet…

Läs mer
facebook Twitter Email