Välkommen till årets julfest!

Är du medlem i Socialdemokraterna Trollhättan? Då är du välkommen till årets Julfest som arrangeras av Centrala/Hjortmossens socialdemokratiska förening och Unga Sossar. OBSERVERA att det är bindande anmälan! Hjärtligt välkommen till oss den 6 december kl. 18.00.

Läs mer

Budget för 2020 i Kommunfullmäktige 2019-11-04

Måndagen den 4 november var det dags att besluta om majoritetens förslag om en skattehöjning på 80 öre nästa år för att vi vill satsa på välfärden, personalen och klimat- och miljöarbetet. Efter flera timmars diskussion gick majoritetens förslag igenom. Flera av våra representanter var uppe i talarstolen.

Läs mer

Pressmeddelande angående budget för 2020

Majoriteten i Trollhättan går ut med nedanstående pressmeddelande angående budget för 2020.

Läs mer

Socialminister (S) Lena Hallengren besökte Trollhättan 2019-10-22

Socialminister Lena Hallengren var på besök i Trollhättan den 22 oktober. Hon besökte dagverksamheten på Tallbacken och medverkade på medlemsmötet för Unga seniorer på vår expedition.

Läs mer

Politisk samtal i Marie Alberts Park

Läs mer

Medlemsmöten

Samtliga medlemsmöten kl 18.30 i Folkets Hus sal Clio.

Kommande medlemsmöten 2018   1 oktober Medlemsmöte Kommunal Mål och Resursplan 2019   19 november Medlemsmöte Förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser AK verksamhetsplan och budget 2019 Motioner till partidistriktet

Läs mer

Fler kostnadsfria aktiviteter på loven

Den S-ledda regeringen utökar statsbidraget för kostnads- och avgiftsfria aktiviteter riktat till åldersgruppen barn och unga. Trollhättan får en stor höjning, som möjliggör att fler barn kan få en meningsfull fritid, även på loven.

Den S-ledda regeringen och Vänsterpartiet beslutade i höstens budget att höja statsbidraget för kostnadsfria lovaktiviteter, samt att stöd ska ges för avgiftsfri simskola. Från 2016 har det varit möjligt för kommunerna att söka stöd för aktiviteter på sommarlovet, men från i år omfattas samtliga lov. För Trollhättans del finns nästan 7 miljoner kronor avsatta för…

Läs mer

Fler utbildningsplatser för vuxna

För att fler ska komma i arbete krävs att de har kompetens för de jobb som finns. Den Socialdemokratiskt ledda majoriteten i Trollhättan skjuter nu till ytterligare medel för att fler vuxna ska få möjlighet att studera.

Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens. Nyckeln till framtidens jobb stavas utbildning, men utbildning ger också möjlighet för människor att forma sina egna liv. Verkligheten förändras i allt snabbare takt och vi ser att flera branscher saknar brist på utbildad arbetskraft. För att kunna möta omvärldens utmaningar och en arbetsmarknad…

Läs mer
facebook Twitter Email