En budget för ett tryggare samhälle!

Corona pandemin har påverkat många människors hälsa och ekonomi, men har också slagit hårt mot staden. Därför har Trollhättans kommun lagt fram en budget med fokus att kraftfullt kunna skydda människoliv, jobb och välfärd. Med nya reformer bygger vi upp ett starkare samhälle med ökade arbetsmöjligheter, tryggare villkor och säkrare arbetsmiljö inom äldreomsorg, vård och…

Läs mer

Satsningar vi gjort på landsbygden!

– Broskogen lekplats Sjuntorp 2017– Nya cykelvägsbroar i Sjuntorp 2018–2019– Lekplatsen Lyckevägen, Åsaka 2019– Planerad cykelväg i Upphärad 2022– Ny förskola i Upphärad– Stommen förskola i Sjuntorp– Nytt tak på Folkets Hus i Sjuntorp– Eidar satsar på nya hyresbostäder i Sjuntorp– Nya bänkar i småtätorterna– Julgranar i småtätorterna– Återvinningsstation: Upphärad och Norra Björke

Läs mer

Presentation av ordförande i Kraftstaden

Jag heter Stenåke Kjell och är en av två i familjen som är politiskt aktiv, men så möttes vi också i SSU under 70-talet. Vi har två döttrar och fyra barnbarn och vi bor alla i Trollhättan. Halva året bor vi i sommarstugan vid Öresjö, där jag är ordförande i Garnviken Reningsverk Samfällighet. Under den…

Läs mer

Pressmeddelande från majoriteten i Utbildningsnämnden

Trollhättan har en skolsegregation som i grunden orsakas av bostadssegregation, pedagogisk segregation och det fria skolvalet, vilket leder till ojämlika förutsättningar att nå behörighet till gymnasiet som elev i skolan. Tisdagen den 27 oktober kl.15 startar utbildningsnämndens sammanträde där förslag om en mer likvärdig skola kommer att avgöras. – För att skapa ett mer jämlikt…

Läs mer

Kraftfull satsning på välfärden

Regeringen har lagt fram en historisk kraftfull budget och satsar över 100 miljarder kronor på välfärden. Majoriteten i Trollhättan kan därför satsa 87 miljoner kronor på välfärden inför 2021. Fokus är äldreomsorgen, skolan och förebyggande arbete för de familjer och individer som har störst behov. För ett bättre och mer jämlikt Trollhättan. Nu genomförs den…

Läs mer

Presentation av ordförande för Älvhögsborg

Mitt namn är Stefan Björkenstam, jag är uppväxt och född i Trollhättan. Bor i Trollhättan tillsammans med min fru, har tre barn och två barnbarn. Under mina yngre dagar bodde jag i Göteborg under en period för att studera Väg- och gatubyggnads utbildning, men flyttade tillbaks till Trollhättan när jag blev klar med utbildningen. Har…

Läs mer

Medlemsmöte 5 oktober kl. 18

Läs mer

Presentation av ordförande i Kunskapsförbundet Väst

Jag heter Maud Bengtsson, infödd Trollhättebo. Jag trivs här och kommer förmodligen aldrig frivilligt att flytta härifrån. I Trollhättan finns så mycket av det som jag uppskattar: fin natur, bra cykelvägar, trevliga områden och ett jättefint bibliotek m.m. Jag var inte politiskt aktiv som ung, i den mening att jag inte var medlem i något…

Läs mer

Velanda skola

Socialdemokraterna Trollhättans styrelse har måndagen den 24 augusti vid sitt sammanträde diskuterat den aktuella skolutredningen som ligger på bordet för beslut den 27 oktober. Diskussionen handlade i synnerhet om Velanda skolas framtid. Socialdemokraterna i Trollhättan ställer sig mycket tveksamma till förslaget om nedläggning av Velanda skola. Vi kommer nu att fortsätta diskutera frågan med våra…

Läs mer

Presentation av Peter Johnsson, Ordförande i KFN

Jag heter Peter Johnsson och har fått förtroende att under denna mandatperiod ansvara för Kultur och Fritidspolitiska området. För mig ligger det inte långt ifrån mitt tidigare uppdrag som riksdagsledamot med ansvar för idrott, friluftsliv och spelfrågor. Men hur kommer det sig att jag hamnade inom det politiska livet? Kortfattat kan man säga att banan…

Läs mer
facebook Twitter Email