Presentation av ordförande i Överförmyndarnämnden

Vem är jag? Jag heter Eva Wallin, född, uppvuxen och boende i centrala Trollhättan. Mitt arbetsliv har sedan 1977 varit inom LSS funktionshinder där jag arbetade på boende, daglig verksamhet, elevhemsboende och sedan 20 år är mitt arbete Enhetschef på Omsorgsförvaltningen, Trollhättans Stad. Under 80- och 90-talet var jag förtroendevald inom dåvarande Kommunalarbetarförbundet vilket kom…

Läs mer

Nu rustar vi upp Sjölanda badplats

Trollhättan växer som kommun och bland annat runt Sjölanda planeras för ny bostadsbebyggelse. Sjölandasjön med dess badplats har ett unikt läges avseende rekreation och friluftsliv. För att kunna möta ett ökat nyttjande av badplatsen kommer badstranden med bryggor, kringytor med bänkar och bord och lekytor rustas upp. Dessutom kommer toaletterna moderniseras samt tillföras en HWC….

Läs mer

Trollhättan går mot strömmen

TTELA skriver om ASN Trollhättans arbete: https://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/trollh%C3%A4ttan-mot-str%C3%B6mmen-trots-corona-och-jobbkris-1.40604192?fbclid=IwAR0QIykGpckFf_Y1YOY2qqgyZ3CKssx0ayt-0EKhDw1Ppb6_9HQO2nH-7vw Uttalande från ordförande Nina Ljungqvist (S): ”Under våren 2018 gav vi förvaltningen i uppdrag att ta fram en Trollhättemodell för fler människor i egen försörjning. En omorganisation gjordes där Arbetsmarknadstöd och Försörjningsstödet slogs ihop med en chef. Alla behövs i jobb och Jobbcentrum startades upp. Nu ser vi…

Läs mer

Presentation av ordförande i Valnämnden

Vem är du? Jag heter Jane Larzon och är 45 år. Jag bor med sambo och våra två söner i Sjuntorp. Jag arbetar idag som anställd på Handels avdelning i Trollhättan och arbetar mycket med facklig organisering och utbildning av medlemmar och förtroendevalda. Tidigare arbetat ca 20 år med folkbildning på ABF FyrBoDal och har…

Läs mer

Socialdemokraterna vill ha kvar servicelinjerna i Trollhättan!

Västtrafik i moderatstyrda Västra Götalandsregionen vill lägga ner servicelinjerna i Trollhättan i december 2022. Detta säger socialdemokraterna i Trollhättan bestämt nej till. Servicelinjerna är en omtyckt service som nyttjas av många Trollhättebor.  Linjerna trafikerar centrala delar av Trollhättans tätort och passerar nära bostäder och stadsdelscentra för olika typer av samhällsservice. För många resande innebär servicelinjen…

Läs mer

Presentation av Kommunstyrelsens Ordförande

Vem är du? Mitt namn är Paul Åkerlund jag är född i Trollhättan år 1960, och även uppvuxen i staden. Större delar av mitt arbetsliv har jag tillbringat på Saab, hela 34 år, varav jag även jobbade fackligt under nästan alla mina år där. Under 19 år som ordförande för IF Metalls Verkstadsklubb på Saab. …

Läs mer

Presentation av ordförande i Utbildningsnämnden

Vem är du? Jag heter Sofia Andersson Dharsani, är 25 år och är Utbildningsnämndens ordförande. Jag är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och historia. De senaste åren under min tid som lärarstudent har jag arbetat helger och somrar på Liseberg, så har du åkt Lisebergsbanan senaste åren är det stor sannolikhet att jag har kört dig…

Läs mer

En budget för ett tryggare samhälle!

Corona pandemin har påverkat många människors hälsa och ekonomi, men har också slagit hårt mot staden. Därför har Trollhättans kommun lagt fram en budget med fokus att kraftfullt kunna skydda människoliv, jobb och välfärd. Med nya reformer bygger vi upp ett starkare samhälle med ökade arbetsmöjligheter, tryggare villkor och säkrare arbetsmiljö inom äldreomsorg, vård och…

Läs mer

Satsningar vi gjort på landsbygden!

– Broskogen lekplats Sjuntorp 2017– Nya cykelvägsbroar i Sjuntorp 2018–2019– Lekplatsen Lyckevägen, Åsaka 2019– Planerad cykelväg i Upphärad 2022– Ny förskola i Upphärad– Stommen förskola i Sjuntorp– Nytt tak på Folkets Hus i Sjuntorp– Eidar satsar på nya hyresbostäder i Sjuntorp– Nya bänkar i småtätorterna– Julgranar i småtätorterna– Återvinningsstation: Upphärad och Norra Björke

Läs mer

Presentation av ordförande i Kraftstaden

Jag heter Stenåke Kjell och är en av två i familjen som är politiskt aktiv, men så möttes vi också i SSU under 70-talet. Vi har två döttrar och fyra barnbarn och vi bor alla i Trollhättan. Halva året bor vi i sommarstugan vid Öresjö, där jag är ordförande i Garnviken Reningsverk Samfällighet. Under den…

Läs mer
facebook Twitter Email