Pressmeddelande om maxtaxa i förskolan

Läs mer

Handlingsprogram 2022-2026

Läs mer

Budget med fokus på personal, omsorg, jobb och klimat

Höjda löner och bättre arbetsvillkor för personal, minskade grupper i barnomsorgen och avgiftsfri kulturskola, satsningar på landsbygd, sommarjobb till alla elever i åk 2 på gymnasiet samt riktade medel för miljö och klimat, brottsförebyggande arbete och – det är några av punkterna i S-V-MP-majoritetens budgetförslag för Trollhättans stad 2022. Totalt omfattar budgeten satsningar på 137,4…

Läs mer

Trollhättan välkomnar satsningar på välfärden!

Tillföra mer pengar till Sveriges kommuner och regioner så att det kan stärka välfärden. Förstärka vår pågående satsning på kommunernas äldreomsorg. Införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Fortsätta äldreomsorgslyftet, där ny och befintlig personal ges möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Utöka satsningen på språkträning inom äldreomsorgen till fler yrkesgrupper…

Läs mer

Tryggare sjukförsäkring

Välfärden och våra gemensamma trygghetssystem ska finnas där för dig när du behöver det. Nu tar vi nya viktiga steg för att du som blir sjuk och inte kan arbeta ska kunna lita på sjukförsäkringen: Taket i sjukpenningen ska höjas. Regelverket vid prövningen dag 365 i en sjukskrivning ändras, så att den som har behov…

Läs mer

Socialdemokraterna i Trollhättan söker politisk sekreterare

Som politisk sekreterare stödjer du de förtroendevalda inom sakpolitiska områden. I uppdraget ingår att både arbeta strategiskt och långsiktigt men även hantera dagsaktuella politiska ärenden. Du är en viktig resurs att utveckla den socialdemokratiska politiken i Trollhättan. Du kommer även att samarbeta med våra politiska samarbetspartier. Vi söker dig som är självständig och nyfiken samt…

Läs mer

Kompensation till gravida medarbetare i Trollhättans stad med anledning av Covid-19

Sedan mars 2021 gör Socialstyrelsen bedömningen att graviditet utgör en riskfaktor då det finns en risk att föda för tidigt om man drabbas av covid-19 under graviditeten. Gravida räknas som riskgrupp från och med graviditetsvecka 20. Medarbetaren kan då ansöka om ersättning i form av graviditetspenning från Försäkringskassan. Graviditetspenning ersätter ca 80 procent av lönen….

Läs mer

Företagsklimat i nationell toppklass

Trollhättan placerar sig på första plats i företagsklimatrankingen ”Insikt”, för kommuner med över 40 000 invånare och plats 10 i hela Sverige. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag och som görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Enligt tidigare mätningar har Trollhättan varit bland topp 10 i kommuner med 40…

Läs mer

Presentation av Kommunalråd Monica Hanson

Jag heter Monica Hanson och har det fina förtroendet att vara förste vice ordförande i Trollhättans Kommunstyrelse. I min roll som Kommunalråd är det viktigt att varje dag ha fokus på Trollhättans utveckling och Trollhättebornas bästa.  För mig är närheten till medborgarna viktig. Något som jag verkligen saknar i dessa pandemitider. Att vara kommunpolitiker och…

Läs mer

2 MILJONER KR I TILLÄGGSANSLAG FÖR INTRODUKTIONSJOBB OCH EXTRATJÄNSTER!

Ungdomsarbetslösheten och antalet långtidsarbetslösa antas öka under 2021. Genom introduktionsjobb och extratjänster ökar vi möjligheterna för unga, nyanlända och långtidsarbetslösa att stärka sin ställning och komma ut på arbetsmarknaden. Extratjänster och introduktionsjobb, totalt 60 platser i Trollhättan under 2021, kan skapa arbetstillfällen för dessa grupper, inte minst för utrikes födda kvinnor, och öka chansen till…

Läs mer
facebook Twitter Email