Velanda skola

Socialdemokraterna Trollhättans styrelse har måndagen den 24 augusti vid sitt sammanträde diskuterat den aktuella skolutredningen som ligger på bordet för beslut den 27 oktober. Diskussionen handlade i synnerhet om Velanda skolas framtid.

Socialdemokraterna i Trollhättan ställer sig mycket tveksamma till förslaget om nedläggning av Velanda skola. Vi kommer nu att fortsätta diskutera frågan med våra samarbetspartier v och mp samt ta del av de dialoger som kommer att ske med berörda vårdnadshavare för att säkerställa att alla olika aspekter finns med i kommande beslutsunderlag.

Sofia Andersson Dharsani, Ordförande Utbildningsnämnden i Trollhättan

facebook Twitter Email