Tryggare sjukförsäkring

Välfärden och våra gemensamma trygghetssystem ska finnas där för dig när du behöver det. Nu tar vi nya viktiga steg för att du som blir sjuk och inte kan arbeta ska kunna lita på sjukförsäkringen:

🌹

Taket i sjukpenningen ska höjas.

🌹

Regelverket vid prövningen dag 365 i en sjukskrivning ändras, så att den som har behov av en längre rehabilitering ska kunna slutföra den och sedan återgå till sitt ordinarie arbete.

🌹

Bättre möjligheter att kunna arbeta deltid och samtidigt beviljas sjukpenning på deltid.

🌹

Förbättrad trygghet för personer som kallas in att arbeta vid behov, så kallade behovsanställda.

🌹

Äldre nära pensionsåldern ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren, istället för att hänvisas till orimliga krav på en lång och osäker omställning.

facebook Twitter Email