Trollhättan välkomnar satsningar på välfärden!

🌹

Tillföra mer pengar till Sveriges kommuner och regioner så att det kan stärka välfärden.

🌹

Förstärka vår pågående satsning på kommunernas äldreomsorg.

🌹

Införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

🌹

Fortsätta äldreomsorgslyftet, där ny och befintlig personal ges möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

🌹

Utöka satsningen på språkträning inom äldreomsorgen till fler yrkesgrupper inom välfärden.

🌹

Införa avgiftsfri pneumokockvaccinering för 75-åringar och medicinska riskgrupper .

facebook Twitter Email