Trollhättan går mot strömmen

TTELA skriver om ASN Trollhättans arbete:

https://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/trollh%C3%A4ttan-mot-str%C3%B6mmen-trots-corona-och-jobbkris-1.40604192?fbclid=IwAR0QIykGpckFf_Y1YOY2qqgyZ3CKssx0ayt-0EKhDw1Ppb6_9HQO2nH-7vw

Uttalande från ordförande Nina Ljungqvist (S):

”Under våren 2018 gav vi förvaltningen i uppdrag att ta fram en Trollhättemodell för fler människor i egen försörjning. En omorganisation gjordes där Arbetsmarknadstöd och Försörjningsstödet slogs ihop med en chef. Alla behövs i jobb och Jobbcentrum startades upp. Nu ser vi de positiva resultatet av denna förändringaresa: minskade kostnader för försörjningsstöd, fler människor i egen försörjning och motsatt till många kommuner runtomkring i Sverige har vi vänt trenden. Det är med politisk vilja och handlingskraft som vi kan bidra med positiva resultat. Förvaltningen har gjort ett fantastiskt jobb genom processen och har med beslutsamhet bidragit till en positiv utveckling.”

facebook Twitter Email