Socialdemokraterna vill ha kvar servicelinjerna i Trollhättan!

Västtrafik i moderatstyrda Västra Götalandsregionen vill lägga ner servicelinjerna i Trollhättan i december 2022. Detta säger socialdemokraterna i Trollhättan bestämt nej till.

Servicelinjerna är en omtyckt service som nyttjas av många Trollhättebor.  Linjerna trafikerar centrala delar av Trollhättans tätort och passerar nära bostäder och stadsdelscentra för olika typer av samhällsservice. För många resande innebär servicelinjen ett kortar avstånd till närmaste hållplats, fler stopp och en mer långsamtgående resa samt möjlighet till en enklare på- och avstigning.  En nedläggning av Servicelinjerna skulle innebära en försämring för många Trollhättebor som idag använder servicelinjerna för att kunna uppnå ett fungerande och rörligt vardagsliv.  För många skulle nedläggning innebära en minska självständighet och tillgänglighet till samhället. Det tillköp av så kallad Flextrafik som Trollhättans stad erbjuds av Västtrafik som ett alternativ, skulle exkludera många av de Trollhättebor som idag reser med servicelinjerna då Flextrafik endast omfattar resenärer som fyllt 75 år eller har färdtjänsttillstånd.

Socialdemokraterna vill ha kvar servicelinjerna i Trollhättan! En nedläggning strider enligt vår uppfattning mot principen bakom regionens strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor med det övergripande målet att den allmänna kollektivtrafiken ska utformas så att den är inkluderande.

Paul Åkerlund (S), kommunalråd

facebook Twitter Email