Samlad opposition
för framtida styre

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets välfungerande samarbete i majoritet kommer att fortsätta i en stark opposition, med sikte på att återkomma i styrande position, vare sig det sker inom nuvarande mandatperiod eller efter nästa val.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har antagit en överenskommelse om grunderna för samverkan i opposition, samt fördelning av platser i nämnder, styrelser och utskott.

– Det är en överenskommelse som ger båda partierna insyn och påverkansmöjlighet över hela stadens spektra. Det är viktiga faktorer för en kommande tid i styrande roll, säger Elena Miyawaki (V), tillträdande gruppledare för Vänsterpartiet.

Överenskommelsen är ett styrkebesked till den styrande miniminoriteten, M-C-KD. Tillsammans är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortfarande det största blocket, med 27 mandat, mot M-C-KD:s 24.

– Det gör att miniminoriteten är helt beroende av att söka stöd för sina förslag hos oss, om de inte vill göra sig beroende av SD, konstaterar Moez Dharsani (S), Arbetarekommunens ordförande.

Precis som tidigare kommer partierna att lägga en gemensam budget, med fokus på jämlika villkor för invånarna i Trollhättan. Oppositionspolitiken kommer också att innebära ett tydligt granskande av den styrande miniminoritetens politik och dess konsekvenser.

Vi ser att många av de förslag som framförallt Moderaterna gick till val på riskerar att skapa djupa klyftor mellan människor i staden.

– Vi ser att många av de förslag som framförallt Moderaterna gick till val på riskerar att skapa djupa klyftor mellan människor i staden. Det vore förödande om många av de långsiktiga satsningar som vi gjort i majoritet – bland annat vad gäller satsningar på rekreation i hela staden, på barns och ungas utbildning och fritid och på jobb och företagande – slås sönder, fortsätter Moez Dharsani (S).

Såväl Vänsterpartiet som Socialdemokraterna är också måna om att fortsätta sin samverkan med Miljöpartiet i Trollhättan, trots att MP föll ur kommunfullmäktige efter valet.

– Miljöpartiet är en viktig kraft som har mycket att tillföra och vi ser fram emot att styra Trollhättan tillsammans med dem i framtiden, säger Elena Miyawaki (V).

Fotnot: I partiernas förhandlingsdelegation har ingått: Moez Dharsani (S), Mattias Foldemark (V), Monica Hanson (S), Paul Åkerlund (S), Torvald Asplund (V) och Elena Miyawaki (V).

facebook Twitter Email