Presentation av Tony Georgiou, ordförande i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

Namn: Tony Georgiou  Ålder: 40 år  Civilstånd: Gift med Ida sedan 20 år tillbaka. Vi har fem barn och ett barnbarn.  Bor: Villa i Torsred som vi renoverat sedan 2009.  Födelseort: Lilla Edet  Politiska uppdrag: Ordförande i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag samt ledamot av Kommunfullmäktige. Har mitt partimedlemskap i Västra Socialdemokratiska föreningen och ett extra medlemskap i Lextorp-Velanda Socialdemokratiska förening samt Unga Sossar Trollhättan.

Varför Socialdemokrat?

Mitt politiska engagemang började redan när jag jobbade på SAAB år 2001. Efter att blivit medlem i facket och gick diverse medlemsutbildningar blev jag sugen på mer. Därav ett medlemskap i partiet och på den vägen är det då jag till fullo står bakom de värderingar och den politik socialdemokrater står för.

Efter valet 2002 fick jag ett förtroendeuppdrag som ledamot av Tekniska nämnden där jag lärde mig mycket om hur den kommunala politiken fungerar och engagerade mig mer inom partiet. Inom partiet fick jag möjlighet att utvecklats genom att jobba som demokratiambassadör och valarbetare under valet 2006. Detta ledde i sin tur till styrelseuppdrag och rollen som Internationell ledare. Vi fick igång ett demokratiprojekt i Bosnien under denna period som finansierades av Olof Palmes internationella center vilket var väldigt lärorikt. Men det som framförallt utvecklat mig som socialdemokrat är skolning via partikamrater, vid sidan av alla interna utbildningar.

Sedan 2002 har jag haft fått förtroendet att inneha spännande politiska uppdrag såsom ledamot i kommunfullmäktige, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, Svinesundskommittén, Coompanion, Krisledningsnämnden och nu AB Eidar.

Jag är utbildad civilekonom med inriktning företagsekonomi. Till vardags jobbar jag som controller på Trollhättan Energi och före det var det Göteborg Energi i 10 år. Att byta jobb till Trollhättan var en möjlighet som jag är glad att jag tog då jag äntligen fick jobba med frågor inom min egen stad, en möjlighet där jag får vara med om att utveckla min egen stad. På arbetstid – härligt!

Uppdrag idag:

Jag blev ledamot i Eidars styrelse 2015 och är sedan 2019 dess ordförande. Detta uppdrag är hittills det mest spännande med det ansvar som det innebär. Som tur är har jag en kompetent styrelse med mig och tillsammans driver vi styrelsens arbete framåt.

Eidar står som alltid inför stora utmaningar då bostadskön fortfarande är lång, renoveringsbehovet är fortfarande stort och nybyggnation är fortfarande dyrt. Till detta har Staden önskemål om kommunala fastigheter (förskolor, LSS-boenden, äldreboenden) och studentgarantin ska uppfyllas. Vilket Eidar löser år efter år. Framför oss har vi nybyggnation av studentlägenheter på Innovatum och lägenheter på nya stadsdelen Vårvik samt lägenheter i Sjuntorp. Utöver detta löper vårt omfattande renoveringsprogram på i Stensmedjan och på Guldvingen.

facebook Twitter Email