Presentation av Peter Johnsson, Ordförande i KFN

Jag heter Peter Johnsson och har fått förtroende att under denna mandatperiod ansvara för Kultur och Fritidspolitiska området. För mig ligger det inte långt ifrån mitt tidigare uppdrag som riksdagsledamot med ansvar för idrott, friluftsliv och spelfrågor. Men hur kommer det sig att jag hamnade inom det politiska livet? Kortfattat kan man säga att banan började inom den fackliga rörelsen. Någonstans skapades mitt intresse för samhällsfrågor i kampen för mina arbetskamraters rättighet att ha en bra arbetsmiljö, som skyddsombud på Volvo Aero nu GKN fick jag insikt att det går att förändra tillvaron till det bättre och en känsla att som en Tingvallagrabb inte bäst i skolan men med en tro på att göra skillnad ledde ända fram till 19 år som ordförande i Socialdemokraterna Trollhättan och 16 år som Riksdagsledamot. Min far sa till mig när jag tvekade på uppdragen som jag fick om jag skulle klara det. Vad har du att förlora, det finns en morgondag och den är inte skriven än. Den är vad du gör den till!                                                               Det har varit min ledstjärna och är det även idag.

Att få komma tillbaka till kommunpolitiken och förvalta det som mina företrädare har skapat inom kultur och fritid är faktiskt en ynnest.

I dessa Corona-tider är min absoluta övertygelse att kulturen och möjligheten att ströva fritt i naturen, aktivt röra på sig, umgås och ha roligt utomhus är våra verksamheter så som fritidsgårdar, bibliotek, idrott i alla dess former, föreningslivet och kultur det som göra att vårt samhälle håller ihop. Vi kommer att satsa på att fortsätta vara en av de kommuner i Sverige som prioriterar kultur och fritid som en del av välfärdens sammanhållande byggsten.

facebook Twitter Email