Presentation av ordförande i Överförmyndarnämnden

Vem är jag?

Jag heter Eva Wallin, född, uppvuxen och boende i centrala Trollhättan. Mitt arbetsliv har sedan 1977 varit inom LSS funktionshinder där jag arbetade på boende, daglig verksamhet, elevhemsboende och sedan 20 år är mitt arbete Enhetschef på Omsorgsförvaltningen, Trollhättans Stad.

Under 80- och 90-talet var jag förtroendevald inom dåvarande Kommunalarbetarförbundet vilket kom sig ur mitt politiska intresse. Jag har också sedan 1983 haft olika politiska uppdrag, det har varit i Byggnadsnämnden, dåtidens distriktsnämnd som var en samlad del av Vård-, omsorg- och socialnämnd, Kommunfullmäktige och Valnämnden.

Fritiden ägnar jag till promenader i vår vackra stad samt att jag lyssnar och läser om nyheter i Australien, ett land som jag besökt flera gånger och där min familj är bosatt.

Varför blev jag socialdemokrat?

Mitt politiska intresse började i slutet av 70-talet då jag blev medlem i SSU, mitt intresse var samhällsfrågor, människors lika möjligheter, trygghet och rättvisa. Det kändes bra att som ung Socialdemokrat få var med och påverka framtiden, ge förslag på förbättringar och där var och är sociala frågor mitt stora intresseområde. Även andra områden har varit intressanta att lära sig om men drivkraften har alltid varit att påverka människors möjligheter till ett bra liv samt ha ett solidariskt tänkande.       

Mitt nuvarande uppdrag:

Jag är Ordförande för Överförmyndarnämnden, ett uppdrag jag haft sedan 2015. Nämndens uppdraget är att våra huvudmän d.v.s. personers med behov av God man, Förmyndare och Förvaltare ska bli tillgodosedda genom ett rättssäkert utförande.

facebook Twitter Email