Presentation av ordförande i Kunskapsförbundet Väst

Jag heter Maud Bengtsson, infödd Trollhättebo. Jag trivs här och kommer förmodligen aldrig frivilligt att flytta härifrån. I Trollhättan finns så mycket av det som jag uppskattar: fin natur, bra cykelvägar, trevliga områden och ett jättefint bibliotek m.m.

Jag var inte politiskt aktiv som ung, i den mening att jag inte var medlem i något politiskt parti. Jag sysslade med annat men läste och grubblade mycket. På gymnasiet läste jag boken En orättvis betraktelse av Göran Palm och blev brutalt uppmärksammad på de oerhörda orättvisor som existerade i världen. När en inser hur den ojämlikheten förstör allt i ett samhälle så kan en väl bara bli vänster? Så tänkte jag i alla fall. Socialdemokraterna har haft och har den politik som ger vanliga människor störst möjlighet till ett anständigt ekonomiskt liv. Det handlar om sjukvård, åldringsvård, utbildning, arbete, pensioner och grundläggande fri- och rättigheter.
För mig ska Socialdemokratin stå för ett samhälle där alla ska känna sig säkra och trygga och att samhället ska hjälpa dig när du mår som sämst. Jag inser att vi har en del att jobba med naturligtvis för att förverkliga det samhället i större grad. Men om vi tittar tillbaka på den samhällsutveckling som har skett tack vare Socialdemokratin, folkhemmet m.m. så inser nog de flesta, vilken växtkraft detta har gett oss vanliga människor över tid.

Jag är ordförande för Kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst.
Från och med den 1 januari 2013 ansvarar Kunskapsförbundet Väst för Birger Sjöberggymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet, Nils Ericsonsgymnasiet samt Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg.
Förbundet ägs av Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun. Förbundet arbetar för att utveckla och stärka de frivilliga skolformerna i både Trollhättan och Vänersborg.
Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.
Det är ett väldigt intressant uppdrag och jag känner mig stolt och glad över att få vara förbundets ordförande under denna mandatperioden. Samarbetet med Vänersborg fungerar väldigt bra.
Kunskapsförbundet Väst finns av en enda anledning:
Att alla elever ska lära och bli så mycket de kan, för att kunna bidra till ett globalt, demokratiskt samhälle och en frisk planet. Det är syftet med Kunskapsförbundet Väst. Så det finns ett väldigt viktigt och fint syfte med vårt förbund.

facebook Twitter Email