Presentation av ordförande i Kraftstaden

Jag heter Stenåke Kjell och är en av två i familjen som är politiskt aktiv, men så möttes vi också i SSU under 70-talet. Vi har två döttrar och fyra barnbarn och vi bor alla i Trollhättan.

Halva året bor vi i sommarstugan vid Öresjö, där jag är ordförande i Garnviken Reningsverk Samfällighet. Under den mörka delen av året bor vi i stan i HSB Apollo, där jag också är ordförande.

Innan vi blev med stuga, var det båtliv som gällde.

Varför socialdemokrat?

Den demokratiska socialismen idé om att alla människor har lika värde, oavsett vem man är och vilken bakgrund man har, kändes rätt. Jag kom att engagera mig i ungdomsförbundet vilket snabbt ledde till förtroendeuppdrag och senare som anställning som SSU-ombudsman i Norra Älvsborg samt i Stockholms län.

Att möta ungdomar och senare vuxna i vår studieverksamhet, har stärkt mig i min politiska uppfattning att jag är socialdemokrat i själ och hjärta. Varje människa är unik, och människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könsidentitet och sexuell läggning – ingen är mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han, hon eller hen är.

Mina uppdrag idag:

Efter att ha haft uppdrag som ledamot i personalnämnden och kulturnämnden samt ordförande i mellersta skoldistriktsnämnden/KUB-nämnden är jag sedan 1995 ordförande i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB (tidigare Trollhättans Tomt AB) samt i styrelsen för Trollhättans Exploatering AB var uppgift är att utveckla vår nya stadsdel Vårvik.

Kraftstaden äger och förvaltar idag ca 400 000 kvm lokaler, till övervägande del bestående av lokaler för offentliga verksamheter. Bolaget har en balansomslutning på ca 3 000 000 kronor.

Stora och viktiga beslut under min tid som ordförande har varit köpet av NOHAB:s gamla industriområde och uppbyggnaden av Innovatum-området, där det idag jobbar över 2 000 personer. Ett annat viktigt beslut var att vinna kampen om byggandet av ett samlat campus för Högskolan Väst.

Nu står bolaget inför stora utmaningar på Vårvik. Vi ska rusta upp kulturmiljön och fylla den med verksamheter till nytta för stadsdelen och Staden. På bolaget kommer det troligen att läggas ansvaret för P-garage och P-hus i området.

En annan viktig uppgift är att möta ett växande invånarantal genom att tillgodose Stadens behov av ändamålsenliga lokaler för främst barnomsorg och utbildning. Ett arbete som dock kraftigt försvåras genom etablering av friskolor. Dels omöjliggör det en kvalitativt bra planering men framförallt innebär friskolorna att vår stads dras isär och detta i sig en ökad segregation.

facebook Twitter Email