Presentation av Lena Hult, ordförande i Omsorgsnämnden

Lena Hult heter jag och är till professionen sjuksköterska. Jag flyttade till Trollhättan för ca 1 1/2 år sedan och bor tillsammans med min man i en hyreslägenhet i kvarteret Mars. Anledningen till vår flytt var att vi ville komma närmare släkten och även närmare vår sommarstuga som ligger vid Vänern. Vi har tre döttrar och 4 barnbarn i olika åldrar.

VARFÖR BLEV JAG SOCIALDEMOKRAT?

Jag är uppväxt i en bruksort med en fackligt engagerad far.Vi var flera i familjen som spelade i musikkåren på orten som var starkt knuten till pappersbruket.Varje 1:a maj var det lika högtidligt när vi spelade Internationalen och tågade före demonstrationstågen.Jag fick mitt första uppdrag i en socialnämnd i slutet av 1970-talet.Därefter har jag haft ett antal olika uppdrag inom kommun, landsting och nu senast inom regionen.Framförallt har det varit inom området hälso-och sjukvård, tandvård och frågor som rör personer med funktionsvariationer.Solidaritet och jämlikhet har varit mina ledord under åren.

NUVARANDE UPPDRAG

Jag är sedan januari 2019 ordförande i Omsorgsnämnden i Trollhättan. I nämnden ansvarar vi för kommunens äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsvariationer och socialpsykiatri. En stor utmaning för oss i nämnden är att alla omsorgstagare skall känna delaktighet, trygghet i vardagen och få en boendemiljö där de trivs. Viktigt är även tillgänglighet i vid mening där det också finns möjlighet till sysselsättning, kultur-och fritidsaktiviteter mm. En annan viktig fråga är framtida kompetensförsörjning. Välfärdsteknik och allt mer avancerad vård och omsorg ställer nya krav på personalen.        Nya yrkesgrupper kommer att behöva anställas. Viktigt att vi kan erbjuda en bra arbetsmiljö men även kompetensutveckling för personal inom omsorgsverksamheten.

facebook Twitter Email