Presentation av Kommunstyrelsens Ordförande

Vem är du?

  • Mitt namn är Paul Åkerlund jag är född i Trollhättan år 1960, och även uppvuxen i staden. Större delar av mitt arbetsliv har jag tillbringat på Saab, hela 34 år, varav jag även jobbade fackligt under nästan alla mina år där. Under 19 år som ordförande för IF Metalls Verkstadsklubb på Saab. 
  • Allteftersom började jag jobba politiskt, jag gick med i SSU 1976 och hade mitt första kommunalpolitiska uppdrag i fritidsnämnden 1983, och under samma årsförlopp så kom jag även med i fullmäktige. 

Varför blev du socialdemokrat?

  • För mig handlar det om att förändra och förbättra för människor, och jag är väldigt intresserad av samhällsfrågor. Sen har det varit mycket under årens lopp, och jag har fått vara med om en hel del händelser, dels hade vi hade ett par tuffa och svåra år på Saab med mycket uppsägningar, nedskärningar och besvärliga förhandlingar. Däremot är mycket av det en drivkraft, att vilja vara med och förbättra för människor speciellt de som är lite svagare i samhället, och som inte riktigt har samma möjligheter. Människor ska kunna känna en grundtrygghet även om man blir sjuk, dålig eller arbetslös och det är i princip det som har drivit mitt arbete under årens lopp. I grund och botten har alla människor ett lika värde och det skall inte vara plånboken som styr att du mår bra eller känna dig trygg i samhället, utan det måste finnas rimliga livsvillkor för alla. Sen är det svårt att komma ifrån att en del naturligtvis har bättre förutsättningar än andra, men att man trots det gör det bästa möjliga för så många som möjligt. 

Vad har du för nuvarande uppdrag? 

  • I dagsläget är mitt grunduppdrag som kommunstyrelsens ordförande och det har jag varit i snart 11 år. Sedan sitter jag även som ordförande i många bolagsstyrelser och som ledamot i kommunfullmäktige.

Övrigt : 

  • Jag vill säga att det har varit bra år, vi har haft lite bekymmer, men även roliga saker så som: 100 års jubileum, och mycket nytt byggande av bostäder m.m. Likaså har vi haft tragiska händelser så som Saabs nedläggning och Kronandådet. Sammanfattningsvis skulle jag säga att det har varit en bredd flora av upplevelser, och inte minst går det upp och ner, men stan har växt och vi har haft våra kriser. I nuläget kan vi se att befolkningen ökar, vi försöker ständigt sätta upp nya mål och uppnå mål för att utvecklas som kommun.
facebook Twitter Email