Presentation av Kommunalråd Monica Hanson

Jag heter Monica Hanson och har det fina förtroendet att vara förste vice ordförande i Trollhättans Kommunstyrelse. I min roll som Kommunalråd är det viktigt att varje dag ha fokus på Trollhättans utveckling och Trollhättebornas bästa. 

För mig är närheten till medborgarna viktig. Något som jag verkligen saknar i dessa pandemitider. Att vara kommunpolitiker och inte kunna ha de dagliga  kontakterna känns verkligen inte bra. Jag längtar efter att vi kan träffas och pratas vid på stan igen – precis som vanligt.

När jag var färdig med min ekonomiska gymnasieutbildning valde jag att utbilda mig till medicinsk sekreterare. Ett viktigt arbete – men inget för mig. 

Jag älskar ju att möta människor och att befinna mig i aktiva och sociala sammanhang – därför valde jag att gå vidare. 

Först blev det Arbetsförmedlingen och därefter Bankvärlden. Men med mitt stora samhällsengagemang valde jag en annan väg.

Jag blev aktiv i den Socialdemokratiska partiet. Sedan dess har jag valt, och fått förmånen att vara, en del av arbetarrörelsen olika grenar. Jag har jobbat inom SSU, ABF och Folkets Hus-rörelsen. Helt fantastiska folkrörelser, som i över hundra år varit spjutspetsar för att värna demokratin, arbeta för människors lika värde, solidaritet och det fria kulturlivet. Jag är så otroligt tacksam för vad dessa år gett mig på olika sätt, men kanske framförallt, för att det gett mig en stor grundtrygghet i mina värderingar som betyder mycket i mitt dagliga politiska arbete.

Som ordförande i Trollhättan Stads Folkhälsoråd och Sociala Hållbarhetsutskott får jag möjlighet att påverka de frågor som står mig nära. Att få arbeta för ett mer jämlikt och jämställt Trollhättan är fantastiskt men också ansvarsfullt. Uppdraget är stort och utmanande. För Trollhättans Stad är trygghetsfrågorna prioriterade. Vi behöver jobba med detta med olika angreppssätt. 

Att jobba förebyggande, att skapa goda förutsättning men också se till så att samhället fungerar när det är skarpt läge. Därför är jag också glad över att få vara ordförande i NÄRF, vår Räddningstjänstförbund och att också sitta i Region Västs Polisinsynsråd vilket innebär att jag har möjlighet att knyta ihop det bästa – Det viktiga förebyggande och främjande insatserna vs viktiga fungerande insatser när det gäller.

Jag hoppas att du vill vara med och ta ditt ansvar för Trollhättans fortsätta utveckling – Välkommen i vårt arbete!

facebook Twitter Email