Medlemsmöten

Samtliga medlemsmöten kl 18.30 i Folkets Hus sal Clio.

Kommande medlemsmöten 2018

 

1 oktober

Medlemsmöte

Kommunal Mål och Resursplan 2019

 

19 november

Medlemsmöte

Förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser

AK verksamhetsplan och budget 2019

Motioner till partidistriktet

facebook Twitter Email