Mats Wiking- riksdagskandidat med barnen i fokus

På plats nummer tre på riksdagslistan finns Mats Wiking, familjerådgivaren som sätter barnen främst. För Mats, som vigt sitt liv åt att arbeta med människor, är svaret på vilka frågor som ligger närmast hjärtat självklart: Att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt och en god skolutbildning!
Plats 3 på riksdagslistan är Mats Wiking från Trollhättan.

Mats engagerade sig i Socialdemokraterna i början av 1980-talet när han bodde i Stockholm. När han några år senare flyttade till Trollhättan växlade engagemanget upp och han fick förtroendet att arbeta med skolfrågor. 1992 valdes han till ordförande i Utbildningsnämnden och sedan dess har han varit utbildningsfrågorna trogen. Som en av Trollhättans mest erfarna politiker har han flera kommunala uppdrag och är även vår representant i det nationella nätverket Healthy Cities.
Att det är skillnad på vilka som sitter i regeringen är Mats väl medveten om. Tack vare den S-styrda regeringen har skolorna i Trollhättan fått ökade statsbidrag under mandatperioden. Pengar som använts till att anställa fler lärare, utöka elevhälsan och gett mer resurser till elever i behov av särskilt stöd. Om Mats blir invald i Riksdagen kommer han att ta med sig erfarenheterna från lokalpolitiken för att driva frågor som har betydelse i det dagliga kommunala arbetet.
Framtiden då?

I Trollhättan klarar fler elever grundskolan och gymnasiet. Vi har fortsatt pressa ner arbetslösheten och våra stadsdelar har en mer blandad bebyggelse där ”gamla” och ”nya” Trolhättebor möts i vardagen och trivs i en trygg gemenskap. I Sverige har vi fortsätt pressa ner arbetslösheten genom fler yrkesutbildningar i bristyrken och fortsatt statliga satsningar på skola, vård och omsorg.

Något oväntat om dig själv
Springer marathon och kastar varpa (på Gotland).

facebook Twitter Email