Lekäventyr för alla!

Kultur och fritidsverksamheten bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i och verksamheterna är en viktig del av den gemensamma välfärden. Därför ska utbudet vara så brett som möjligt.
Kultur och fritidsverksamheten bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i och verksamheterna är en viktig del av den gemensamma välfärden. Därför ska utbudet vara så brett som möjligt. Kultur- och fritidspolitiken ska kännetecknas av medskapande och delaktighet och vi prioriterar barn och ungdomar
oavsett samhällsklass.
Alla våra verksamheter ska präglas av att vi är ett mångkulturellt samhälle och vara en viktig kugge i integrationsarbetet. Människor med funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i all vår verksamhet. För att främja en god folkhälsa ska alla ha rätt till en meningsfull fritid oavsett bakgrund. Vi vill vara en evenemangsstad med stort utbud som vänder sig till alla åldrar.
  • Nya lekplatser som Macken och Skrotnisse
  • Friluftsbadet i Öresjö Hall för gymnaster i Älvhögsborg
  • Renoverat Huvudbiblioteket
  • Skate- och actionpark
  • Renoverat Sjuntorps badhus
facebook Twitter Email