Kraftfull satsning på välfärden

Regeringen har lagt fram en historisk kraftfull budget och satsar över 100 miljarder kronor på välfärden. Majoriteten i Trollhättan kan därför satsa 87 miljoner kronor på välfärden inför 2021. Fokus är äldreomsorgen, skolan och förebyggande arbete för de familjer och individer som har störst behov. För ett bättre och mer jämlikt Trollhättan.

Nu genomförs den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Den görs för att öka kvaliteten för att såväl den som är gammal som dess anhöriga ska känna sig trygg med att den omsorg som ges håller både hög kvalitet och att den finns där när den behövs.

En förutsättning för det är att personalen har såväl hög kompetens som goda arbetsvillkor. Vi kommer, tack vare den regeringens satsning och vår egen satsning i budgeten, om totalt 57 mkr, att erbjuda utbildning på betald arbetstid och förstärka kommunens hälso- och sjukvård. Med fler utbildade ökar möjligheterna till nya arbetssätt, med ökad handlingsfrihet och inflytande över arbetet för anställda såväl på boenden som i hemtjänsten. Vårt gemensamma mål ska alltid vara att ge våra äldre bästa tänkbara omsorg.

Alla barn i Trollhättan ska ha samma möjlighet att lämna grundskolan med godkända betyg och vara behöriga till gymnasieskolan. Vi förstärker utbildningsnämnden med 19,2 mkr för att nämnde ska få de bästa förutsättningarna att genomföra sitt arbete. En likvärdig skola leder till att fler ungdomar går ut med fullständiga betyg och har därmed större chans till arbete och vidareutbildning och i förlängningen ett gott liv.

Arbetsmarknads- och socialnämnden får ett tillskott på 18,6 mkr. Vi fortsätter att satsa på det förebyggande arbetet med fokus på barn och ung ska få en trygg och meningsfull framtid. Vi menar att det är viktigt att skapa förutsättningar för goda och jämlika livsvillkor för alla i Trollhättan.

I vår budget skapar vi genom ett tillskott på 600 tkr till Kultur- och fritidsnämnden också förutsättningarna för att verksamheten Fritidsbanken permanentas. En viktig verksamhet både utifrån ett socialt- som utifrån ett klimatperspektiv.

Genom ett tillskott till samhällsbyggnadsnämnden om 2,5 mkr vill vi skapa fler naturvårdslag med uppgift att aktivt arbeta för öka biodiversitet inom flora och fauna men även hålla rent och fint kring våra promenadstråk för att uppnå trygghet och trivsel i vår kommun. Naturvårdslagen kommer att ge individer som står utanför arbetsmarknaden ett arbete samtidigt som verksamheten bidra till att nå våra klimatmål och tryggheten i staden.

Från vänster: Paul Åkerlund (S), Esther O´Hara (MP), Monica Hanson (S) och Mattias Foldemark (V)

facebook Twitter Email