Kompensation till gravida medarbetare i Trollhättans stad med anledning av Covid-19

Sedan mars 2021 gör Socialstyrelsen bedömningen att graviditet utgör en riskfaktor då det finns en risk att föda för tidigt om man drabbas av covid-19 under graviditeten. Gravida räknas som riskgrupp från och med graviditetsvecka 20. Medarbetaren kan då ansöka om ersättning i form av graviditetspenning från Försäkringskassan. Graviditetspenning ersätter
ca 80 procent av lönen.

Majoritetspartierna i Trollhättan inför nu kompensation motsvarande 10 procent av lönebortfallet för de gravida medarbetare som förbjudits att arbeta enligt 4 kap 6  § arbetsmiljölagen och som erhåller graviditetspenning från Försäkringskassan. De medarbetare som når taket för ersättning med graviditetspenning kompenseras även för det bortfallet. Beslutet gäller de medarbetare som förbjudits arbete under perioden 2021-03-01  t.o.m. 2021-06-30.

Socialdemokraterna skapar ett Trollhättan för alla!

facebook Twitter Email