Fortsatt undervisning i UPPHÄRAD – Ny skola på gång

För några veckor sedan fick elever och föräldrar information om att skolan i Upphärad ska stängas och att eleverna ska ”bussas” till Sjuntorp. Beslutet togs av skolledningen och det hänvisades till dålig arbetsmiljö. Protesterna har varit kraftiga och Upphäradsborna har varit upprörda. Därför togs ett beslut på initiativ av majoritetspartierna i Utbildningsnämnden på mötet i maj månad att frågan ska utredas vidare.

Nu har vi fått förhandsinformation om att skolan blir kvar i Upphärad.

Skolledningen ska leta andra lokaler i samhället, såsom nybyggda förskolan och bygdegården, ifall befintliga byggnader inte räcker till.

Vi vill tacka alla som har engagerat sig i frågan. Det är främst alla föräldrar men även övriga Upphäradsbor. Utan er hjälp hade det aldrig gått. Stort TACK.

Nästa steg blir att Utbildningsnämnden tar ett beslut att bygga en ny skola i Upphärad. Och detta beslut ligger i närtid, troligtvis redan på nästa sammanträde.

Vi vill också tacka Utbildningsnämndens ordförande Sofia Andersson (S) för ditt engagemang och din vilja att hjälpa till att utveckla Upphärad, inte avveckla.

Citat från Sofia Andersson:

”För oss Socialdemokrater är trygghet för barnen och en jämlik utbildning viktigt. Tillgång till en skola nära hemmet ska finnas i hela kommunen. I höst kommer eleverna på Upphärad skola att ha undervisning i andra lokaler än tidigare då de gamla behöver bytas ut. Detta är en temporär lösning i väntan på byggnation av en ny skola.”

UPPHÄRADS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING

facebook Twitter Email