Förskola åt alla

Trollhättan ska ha en förskola som motsvarar barnens behov av trygghet och utveckling. Föräldrarnas deltagande och personalens pedagogiska kompetens är viktiga byggstenar för att ge barnen den omsorgen.

Vi ska fortsätta att erbjuda barnomsorg hela dygnet och så långt som möjligt erbjuda barnomsorg i närmiljön. Vi ska utveckla den pedagogiska kvalitén inom förskolan och anpassa barngrupperna efter barnens behov.

Förskolan ska också tydligare sträva efter att vara första länken i det ”livslånga lärandet”, där utvecklingen av olika lärmiljöer inom matematik, språk, kultur och utomhuspedagogik ska fortsätta. En giftfri förskola där både lärmiljö och kost är i framkant för en renare framtid, för miljön och den enskilde individen.

Utan mer utbildad personal kommer vi inte kunna utveckla förskolan, därför har regeringen byggt ut förskollärarutbildningen och den politiska majoriteten i Trollhättan har genom Kunskapsförbundet Väst startat en barnskötarutbildning.

facebook Twitter Email