Fler utbildningsplatser för vuxna

För att fler ska komma i arbete krävs att de har kompetens för de jobb som finns. Den Socialdemokratiskt ledda majoriteten i Trollhättan skjuter nu till ytterligare medel för att fler vuxna ska få möjlighet att studera.

Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens. Nyckeln till framtidens jobb stavas utbildning, men utbildning ger också möjlighet för människor att forma sina egna liv. Verkligheten förändras i allt snabbare takt och vi ser att flera branscher saknar brist på utbildad arbetskraft. För att kunna möta omvärldens utmaningar och en arbetsmarknad i förändring krävs att fler är beredda att byta yrkesbana mitt i livet. Vuxenutbildningen är central för omställning, komplettering och för att uppfylla människors drömmar. Därför tillskjuter vi nu ytterligare medel för att bland annat utöka antalet platser på yrkesvux.

facebook Twitter Email