Fler kostnadsfria aktiviteter på loven

Den S-ledda regeringen utökar statsbidraget för kostnads- och avgiftsfria aktiviteter riktat till åldersgruppen barn och unga. Trollhättan får en stor höjning, som möjliggör att fler barn kan få en meningsfull fritid, även på loven.

Den S-ledda regeringen och Vänsterpartiet beslutade i höstens budget att höja statsbidraget för kostnadsfria lovaktiviteter, samt att stöd ska ges för avgiftsfri simskola. Från 2016 har det varit möjligt för kommunerna att söka stöd för aktiviteter på sommarlovet, men från i år omfattas samtliga lov.

För Trollhättans del finns nästan 7 miljoner kronor avsatta för ändamålen, vilket är en höjning av statsbidraget med närmare 5 miljoner. En välkommen satsning för ökad delaktighet som ger större möjlighet till meningsfulla aktiviteter för att alla barn, även på loven.

 

facebook Twitter Email