En offensiv budget
med fokus på jämlikhet

Att värna jämlikheten, välfärden, de mest sköra och fortsatta satsningar för barn och unga – så kan S-V-budgeten för 2023 sammanfattas.

– Det väntar en tuff tid för många när allting blir dyrare. Ovanpå det har vi en regering som har ett helt annat fokus än offentlig välfärd och jämlikhet. Då måste vi kommunpolitiker göra vad vi kan för att lätta på bördan, även om det råder hårda tider även för kommunen, säger Monica Hanson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Fortsatta lönesatsningar, med särskilt fokus på eftersatta grupper, frysta taxor i omsorgerna, sänkt maxtaxa i förskolan, pengar till minskade barngrupper och ökad kvalitet i barnomsorgen och rätt för alla barn upp till årskurs 3 att få plats på fritids. Därtill höjs ramarna för samtliga nämnder, inga sparbeting läggs, den kostnadsfria kulturskolan behålls och fjolårets miljonsatsning på ökat stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamheter förstärks med ytterligare en miljon. Det är huvuddragen i den budget för 2023 som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Trollhättan lägger fram.

– Det är en offensiv budget med en tydlig röd tråd med satsningar på utsatta grupper och för framtiden. Det är den här typen av satsningar, med fokus på jämlikhet och för framtiden, som måste till i det läge som råder i såväl Trollhättan som landet. Å andra sidan ligger den här budgeten helt i linje med de satsningar som vi från S och V gjort i alla år, säger Elena Miyawaki (V), gruppledare för Vänsterpartiet.

Totalt görs satsningar på runt 77 miljoner kronor i S-V-budgeten. De finansieras främst genom att skatteintäkterna ökat, till följd av minskad arbetslöshet

– Läget är tufft, med stora ökade utgifter även för staden. Men vi ser att utrymmet finns och pengar ska användas där de gör störst nytta för flest och inte till att gynna de mest som redan har mest genom obetänksamma skattesänkningar, säger Monica Hanson (S).

S-V-budgeten i korthet:

 • Ramhöjning på nästan 4% (utgångsläge 1,7%) – kostnad: 28 mnkr
 • Inga generella sparkrav
 • Löneökningar generellt på 3,5% (höjning med 0,5% utöver utgångsläget) – kostnad: 9 mnkr
 • Utreda en pilot för arbetstidsförkortning, exempelvis 6-timmarsdag, i lämplig verksamhet – kostnad: 1 mnkr
 • Fryst taxa i omsorgen – kostnad: cirka 3 mnkr
 • Bibehållen habiliteringsersättning (om statsbidraget dras in) – kostnad: 1,7 mnkr
 • Sänkt maxtaxa i förskolan – kostnad: 5 mnkr
 • Rätt till fritids för alla barn upp till åk 3 – kostnad: 10 mnkr
 • Förbättrad kvalitet i förskola och fritids – kostnad: 10 mnkr
 • Sommarjobb till alla i åk 2 gymnasiet fortsätter
 • Höjda verksamhetsstöd till föreningars barn- och ungdomsverksamheter – kostnad: 1 mnkr
 • Arbetet mot våld i nära relationer förstärks med två tjänster – kostnad: 1,6 mnkr
 • Förstärkning av arbetet för utökat näringsliv och fler jobb, med två tjänster på näringslivskontoret – kostnad: 1,7 mnkr
 • Förstärkt arbete på miljö- och klimatområdet – kostnad: 3 mnkr
 • Utökad satsning på omställning och återbruk – kostnad: 2 mnkr
 • Alla satsningar är utöver aviserade (eventuella) nationella satsningar med riktade stöd till skola och, via BRÅ, till brottsförebyggande åtgärder.
 • Budgeterat resultat: +19 mnkr

Läs mera här:

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
förslag till budget för Trollhättans stad 2023

Programförklaring 2023 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Fotnot: Beslut om budget 2023 för Trollhättans stad fattas vid kommunfullmäktigemötet den 12/12.

facebook Twitter Email