Budget för 2020 i Kommunfullmäktige 2019-11-04

Måndagen den 4 november var det dags att besluta om majoritetens förslag om en skattehöjning på 80 öre nästa år för att vi vill satsa på välfärden, personalen och klimat- och miljöarbetet.

Efter flera timmars diskussion gick majoritetens förslag igenom. Flera av våra representanter var uppe i talarstolen.

Kommunalråd Paul Åkerlund
Ordförande i Utbildningsnämnden, Sofia Andersson
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Peter Johnsson
Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, Mikael Sundström
Ledamot i Arbetsmarknad- och socialnämnden, Robin Mashallah
Vice ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden, Nina Ljungqvist
facebook Twitter Email