Boende för alla!

En bra bostad är en mänsklig rättighet, alla ska en möjlighet att välja det boende som passar den egna situationen.

Det är viktigt att det erbjuds olika sorters boendeformer och att dessa blandas när det byggs nya områden eller förtätas i kommunen. Hållbara och klimatsmarta val med ökat inslag av träbyggnation är en utgångspunkt vid byggande av nya bostäder.

Att ta fram attraktiva, trivsamma och trygga bostadsmiljöer som har en hög kvalitet i arkitekturen är en väsentlig faktor. Akutboenden kan erbjudas människor som av olika skäl inte klarar eget boende. Det område som ligger närmast i tid för nybyggnation den nya stadsdelen på Knorren.

På Innovatumområdet kommer det byggas nya byggnader, fler bostäder och en ny förskola. Bodialogmöten där vi träffar marknadens aktörer ska hållas med regelbundenhet och är ett viktigt instrument i stadens utveckling.

facebook Twitter Email