Bijan Zainali – med fokus på jämlik hälsa

Valet till regionfullmäktige kallas ibland det bortglömda valet. Detta trots att regionen ansvarar för bland annat sjukvård och tandvård. Vi är därför mycket glada och stolta över att vi på vår regionlistas förstaplats finner trollhättebon Bijan Zainali, som slår vakt om en jämlik hälsa - för alla.

Bijan arbetar idag som kanslichef för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och har stor kunskap i frågor som rör regionen och dess styrning. Bland förtroendeuppdragen finns engagemang i Film I Väst, Innovatums stiftelse och Trollhättan Energi.

Tidigare var Bijan kvalitetschef i Trollhättans Stad och de samlade erfarenheterna har bidragit till att han under mandatperioden fått förtroendet att leda Sveriges Kommuner och Landstings programberedning för klimat och miljö och han har även en plats i SKL:s Samhällsbyggnadsberedning.

På frågan om vad som ligger närmast hjärtat svarar Bijan: ”Att värna den svenska modellen, som betytt mycket för min egen utveckling.” Han understryker vikten av att ”Det goda livet” i Västra Götaland ska omfatta alla invånare och grupper, både vad det gäller utveckling och hälsa, i stad såväl som på landet.

Socialdemokraterna är nu i opposition i Västra Götaland. Ett progressivt program har tagits fram för att vända den negativa utveckling som det moderatledda styret inneburit. I framtagandet av detta har Bijan varit högst delaktig och ser fram emot att få förverkliga vår politik med målsättningen om en region som värnar jämlik och jämställd hälsa men också skapar förutsättningar för tillväxt, utbildning och utveckling.

facebook Twitter Email