Satsningar vi gjort på landsbygden!

– Broskogen lekplats Sjuntorp 2017
– Nya cykelvägsbroar i Sjuntorp 2018–2019
– Lekplatsen Lyckevägen, Åsaka 2019
– Planerad cykelväg i Upphärad 2022
– Ny förskola i Upphärad
– Stommen förskola i Sjuntorp
– Nytt tak på Folkets Hus i Sjuntorp
– Eidar satsar på nya hyresbostäder i Sjuntorp
– Nya bänkar i småtätorterna
– Julgranar i småtätorterna
– Återvinningsstation: Upphärad och Norra Björke

facebook Twitter Email