2 MILJONER KR I TILLÄGGSANSLAG FÖR INTRODUKTIONSJOBB OCH EXTRATJÄNSTER!

Ungdomsarbetslösheten och antalet långtidsarbetslösa antas öka under 2021. Genom introduktionsjobb och extratjänster ökar vi möjligheterna för unga, nyanlända och långtidsarbetslösa att stärka sin ställning och komma ut på arbetsmarknaden. Extratjänster och introduktionsjobb, totalt 60 platser i Trollhättan under 2021, kan skapa arbetstillfällen för dessa grupper, inte minst för utrikes födda kvinnor, och öka chansen till egen varaktig försörjning.De av Kommunstyrelsen beviljade tilläggsanslag med 2 miljoner kronor möjliggör även för staden att säkerställa att lönen för introduktionsjobben och extratjänsterna är enligt gällande kollektivavtal.

SOCIALDEMOKRATERNA SKAPAR ETT TROLLHÄTTAN FÖR ALLA!

facebook Twitter Email