Samlad opposition
för framtida styre

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets välfungerande samarbete i majoritet kommer att fortsätta i en stark opposition, med sikte på att återkomma i styrande position, vare sig det sker inom nuvarande mandatperiod eller efter nästa val.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har antagit en överenskommelse om grunderna för samverkan i opposition, samt fördelning av platser i nämnder, styrelser och utskott. – Det är en överenskommelse som ger båda partierna insyn och påverkansmöjlighet över hela stadens spektra. Det är viktiga faktorer för en kommande tid i styrande roll, säger Elena Miyawaki (V), tillträdande gruppledare…

Läs mer
facebook Twitter Email