Trollhättan välkomnar satsningar på välfärden!

Tillföra mer pengar till Sveriges kommuner och regioner så att det kan stärka välfärden. Förstärka vår pågående satsning på kommunernas äldreomsorg. Införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Fortsätta äldreomsorgslyftet, där ny och befintlig personal ges möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Utöka satsningen på språkträning inom äldreomsorgen till fler yrkesgrupper…

Läs mer

Tryggare sjukförsäkring

Välfärden och våra gemensamma trygghetssystem ska finnas där för dig när du behöver det. Nu tar vi nya viktiga steg för att du som blir sjuk och inte kan arbeta ska kunna lita på sjukförsäkringen: Taket i sjukpenningen ska höjas. Regelverket vid prövningen dag 365 i en sjukskrivning ändras, så att den som har behov…

Läs mer
facebook Twitter Email