Kompensation till gravida medarbetare i Trollhättans stad med anledning av Covid-19

Sedan mars 2021 gör Socialstyrelsen bedömningen att graviditet utgör en riskfaktor då det finns en risk att föda för tidigt om man drabbas av covid-19 under graviditeten. Gravida räknas som riskgrupp från och med graviditetsvecka 20. Medarbetaren kan då ansöka om ersättning i form av graviditetspenning från Försäkringskassan. Graviditetspenning ersätter ca 80 procent av lönen….

Läs mer
facebook Twitter Email