2 MILJONER KR I TILLÄGGSANSLAG FÖR INTRODUKTIONSJOBB OCH EXTRATJÄNSTER!

Ungdomsarbetslösheten och antalet långtidsarbetslösa antas öka under 2021. Genom introduktionsjobb och extratjänster ökar vi möjligheterna för unga, nyanlända och långtidsarbetslösa att stärka sin ställning och komma ut på arbetsmarknaden. Extratjänster och introduktionsjobb, totalt 60 platser i Trollhättan under 2021, kan skapa arbetstillfällen för dessa grupper, inte minst för utrikes födda kvinnor, och öka chansen till…

Läs mer

Presentation av ordförande i Överförmyndarnämnden

Vem är jag? Jag heter Eva Wallin, född, uppvuxen och boende i centrala Trollhättan. Mitt arbetsliv har sedan 1977 varit inom LSS funktionshinder där jag arbetade på boende, daglig verksamhet, elevhemsboende och sedan 20 år är mitt arbete Enhetschef på Omsorgsförvaltningen, Trollhättans Stad. Under 80- och 90-talet var jag förtroendevald inom dåvarande Kommunalarbetarförbundet vilket kom…

Läs mer
facebook Twitter Email