Nu rustar vi upp Sjölanda badplats

Trollhättan växer som kommun och bland annat runt Sjölanda planeras för ny bostadsbebyggelse. Sjölandasjön med dess badplats har ett unikt läges avseende rekreation och friluftsliv. För att kunna möta ett ökat nyttjande av badplatsen kommer badstranden med bryggor, kringytor med bänkar och bord och lekytor rustas upp. Dessutom kommer toaletterna moderniseras samt tillföras en HWC….

Läs mer
facebook Twitter Email