Trollhättan går mot strömmen

TTELA skriver om ASN Trollhättans arbete: https://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/trollh%C3%A4ttan-mot-str%C3%B6mmen-trots-corona-och-jobbkris-1.40604192?fbclid=IwAR0QIykGpckFf_Y1YOY2qqgyZ3CKssx0ayt-0EKhDw1Ppb6_9HQO2nH-7vw Uttalande från ordförande Nina Ljungqvist (S): ”Under våren 2018 gav vi förvaltningen i uppdrag att ta fram en Trollhättemodell för fler människor i egen försörjning. En omorganisation gjordes där Arbetsmarknadstöd och Försörjningsstödet slogs ihop med en chef. Alla behövs i jobb och Jobbcentrum startades upp. Nu ser vi…

Läs mer
facebook Twitter Email